Lillefall 1:2

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

KULTURHISTORISK BYGGNADSINVENTERING Socken Trdñrna E553 Kommun Ödeshög Fastighetsbeteckning 'LLMefall1z2 Gatunummer Benämning'__ Björkbacken “i Fastighetsagare RolfJoansmn Tmnås Inventeringsdatum 19804114 Inventerare üi thm1Högpnst Negativ nr T15:22 BESKRIVNING a) Bostadshus Bostadshus i ett och ett halvt plan byggt i timmer på en grund av kvader sten. Fasaden klädd med gula putsade skivor med Vita hörn. Grunden brun målad. Sadeltak belagt med trekupiga cementpannor. En skorsten med utkrag at krön. Första åt Väster. Veranda åt öster. Bruna dörrar. b) Vedbod Vedbod, sommarbostad av gul slätputs och faluröd brädpanel under sadel tak belagt med korrugerad eternit. Datering 1924 Ombyggnad Trädgård Övriga uppgifter Väster om Tranåsvägen öster om gården Lillefall Kulturhistoriskt Värde 2 Ödeshögs kommun Trehörna socken Lillefall 1:2 Björkbacken Neg. nr. T 15:22 Björkbacken från 80 Foto Johan Högquist 1980