Millingstorp 1:17

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

KULTURHISTORISK BYGGNADSINVENTERING Socken Rök 4 Kommun Ödeshög f FastighetsbeteckningJWillingstorp 1:17 Gatunummer Benämning Församlingshemme t Fastighetsägare Süftelsen Röke förs.hem Inventeringsdatum 1979.10.01, Inventerare Johan Högqujst Negativ nr ÖKM 05: 1724 ›/§§Ä Lø/// BESKRIVNING låda ae:,,,,/I*”//ø//øiøf//// a) Församlingshemmet Tvåvåningsbygguad uppförd i liggande timmer med taead av fa* luröd locklistpanel. Grund av spritputsad betong i grå färg. Sadeltak belagt med enkupigt tegel. Två plátklädda skorstenar med utkragat krön. Vita tvåluftsfönster med spröjs (4 rutor uppe, 6 rutor nere). Fernissade dubbeldörrar av faeade bräder med dekorfönster. Liten veranda åt söder. b) Vaktmästarebostad En och en halvplansbyggnad uppförd av regelverK med bekLüduad av faluröd locklistpanel. Sadeltaket är belagt med trekupjgt tegel och har en skorsten. Vita tvåluftsfönster med spröjs (6 rutor). Brun dörr av fasad list med fönster. Skärmtak över in* gången. Kallare under hUSet. c) Garage Faluröd lockpanel på reglar. Pulpettak. Gröna dörrar. Datering a Tidigt 1800tal b Ca 1900 ombyggnad Bagge byggnaderna flyttade till platsen är 1951. Trädgård Övriga uppgifter a Flyttad från Millingstorp. b Flyttad från Renstad (Svanshals en). Kulturhistoriskt värde “deshögs kommun Rök socken Millingstcrp 1:1? Församlingshem Neg,nr ÖKM 05:23 Byggnaden från 8 Byggnad a Neg.nr ÖKM 05:17 Äldre foto före flyttning från zenit Byggnad a Foto: Johan Högqvist 1979 kommun Rök sackeq Millingstorp 1:17 Vaktmästarbostad .Wm“, g: ?mm *Ae \ mg$$“› ia! .i :m: 'Hu Neg.nr OKM 05:20 Bostadshus från V Byggnad b ”mm”. Ai.. .wee Foto: Johan Högqvist 1979