Millingstorp 1:17 (Församlingshemmet)

Från kyrkomiljöinventering utförd av Länsmuseet i Östergötland 1979.

PDF: Millingstorp 1:17

Socken: Rök

Perioder: 1800-tal och 1900-tal

Kategori: Byggnadsinventering (kyrkomiljöinventering)

Källor: Kyrkomiljöinventering Rök 1979 och Östergötlands länsmuseum

1093