Solhem

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

KULTURHISTORISK BYGGNADSINVENTERING Socken Ödeshög Kommun Ödeshög Fastighetsbeteckning Bautastenen lO Gatunummer Klockarevdgen 7 Benämning Solhem Fastighetsägare . Inventeringsdatum mquwzg Inventerare nr WuñHRM( Negativ nr ggg_zo BESKRIVNING Bostadshus 2 våningarg grönmålad gjuten grund. Trökonstruktion klädd med vitt fasad tegel. Sadeltak med rött 2kupigt taktegel. 2 st skorstenar, en i rött tegel och den andra plåtklödd. 2luftsfönster med röda fönsterbågarv Veranda mot V med balkong ovan. Datering 1945 (Sv.B) Ombyggnad Trädgård Övriga uppgifter Fota 821920 Kulturhistoriskt Värde 1978.04a25 u jdeshgg an ,9. . Bautastanen 16 Klockarevägen ? ?DtU:M.Wikdahl,1978. qutadshus Fr.0, 5:19. *Bostadshás fr.SV, 8:20.