Mjölbyvägen 6

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

KULTURHISTORISK BYGGNADSINVENTERING Socken Qdeshög Kommun OdeShög Fastighetsbeteckning BGUtGStenen 6 Gatunummer MjölbyVögen 6 Benämning Fastighetsägare › Inventeringsdatum H7EO%2§“ Inventerare nr fluñkdahl Negativ nr 844 BESKRIVNING Bostadshus 2 våningar, varav en inredd vindsvåning. Grönmålad gjuten grund. Trökonstruk tion klädd med mexitegel. Avvalmat sadeltak med Zukupiga takpannor i rött tegel. 1 röd tegelstensskorsten, Zaluftsfönsterc Frontespis mot N med balkong stödd på 2 kolonner. Utskott mot 30 med garage och balkong ovana Utskottet är murat i gult tegel och fodrat med brunlaserad tröpanel. Datering Ombyggnad Trädgård Övriga uppgifter Foto 8:4 Kulturhistoriskt värde ._ 1978g04.25 u: üdaäh g sn Baut “tünen 6 U Mjölbyvägen 5 Tätü:M.Wikdahl,197Bø Bostadshus FTáNV;WâåiÄ;V