Storgatan 42

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

KULTURHISTORISK BYGGNÄDSINVENTERING Socken iheshög Kommun OdeShög ._ 11D Fastighetsbeteckning RoSen 5 (Ödeshög Riddaregård 1 ) M Gatunummer Storgatan 42 ,P Benämning Fastighetsägare * Inventeringsdatum 19734502 Inventerare nr WIWümahl Negativ nr 12:940 BESKRIVNING v1 3© Bostadshus En våning med inredd vinsvåning. Huggen gråstensgrund. Träkonstruktion, reveterad. Spritputsad vit med slätputsade knutar och Omfattningar. Sadeltak med tvåkupigt taktegel. Två skorstenar i rött tegel varav en är överkragad. Frontespis och balkong mot söder. Frontepsis mot norr. Tvåluftsfönster med röda och vita fönster bågar. Garageuthus HUggen gråstensgrund, träkonstruktion, vitmålad stående locklistpanel. Sadeltak med tvåkupigt taktegel. Bruna paneldörrar. Datering 1900 (SVJD Ombyggnad Trädgård Övriga uppgifter Kulturhistoriskt värde Stargatan AZ fet03M,Wikdah1919?8. Bostadshus a FTwSU, 12:1Ua Garaáe b fr.8, 122%.