Granudden

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

Sid 1 av 4 Torpinventering i Stora Åby socken Nr. 224 i inventeringen. Torpets namn: Granudden Tillhört gården: Ryket Torpets art: Grenadjärtorp Nr: 51 Vid Ombergs kompani Siste brukare av torpet: Lifgrenadj ären Carl August Rydén född 31/10 1865 i Styra. Hans hustru Augusta Amalia född Andersson 14/1 1858 i Svanshals. Sonen Karl Einar Rydin född 1902. Husen finns kvar och används som: Ãretruntbostad Torpets geografiska läge är utsatt på ekonomiska kartan med nr: 3 Torpets plats i terrängen har återfunnits. Markens nuvarande ägare: Lilianne Erixon Granudden Kommentar i övrigt: Rydin heter förut Carlsson. Han antogs som soldat för Ryket, Stubben och J ämstad Brickegård år 1889. Han genomgår korpralskolan 1892 med berömd godkänd och utnämns till Vicekorpral 1896. 1925 tar han avsked efter 36 tjänsteår. Han har då utnämnts till furir. 5/5 1928 dör Rydin på sitt knekttorp. Hustrun Augusta Amalia bor kvar på torpet och dör där 14/2 1933 av ålderdomssvaghet. Sonen Carl Einar dör genom självmord 19/2 1933. Mor och son begravdes samtidigt 25/2. Källor: Husförhörslängder, Skifteshandlingar, Storskiftet, Laga skifte och Ebbe Andersson Ryket. Inventerare: Boets Torpinventeringscirkel är 1992 Bestående av: Harry Ström, Hans & Britt Marie Rydberg, Sture Johansson Lisbeth Linge, Hans Wigren, Joel Antonsson, Eino Liljegren, Stig Åke Josefsson Siri Nilsson, Berit Fransson Lars Holgersson & Anita Eklund, Lennart Pettersson. Lilliane Erixon Granudden. Videoband nr 13 Skyltbeskrivning 224. Ryket Granudden på Rykets ägor. Soldattorp nr:51 vid Ombergs kompani Siste soldaten Carl August Rydin född 1865 död 1928. OHH. Augusta Andersson född 1858 död 1933. Sid 2 av 4 FÖRSTA LIVGRENADIERREGEMENTET OMBERGS KOMPANI FRÄLSE RUSTHÃLLET 1799 RYKET SOLDATTORP Livgrenadjär: Johan J ernström född 1752 i Lommaryd. Hustrun: 1799 1808 Stina Persdotter född 1754 i Heda. Flyttar till Heda 1799. Livgrenadjär: Jonas Ståhl född 1771 i Ödeshög död i fångenskap Hustrun: Barn: 1809 1812 Maja Olofsdotter född 176 i Gränna. Jonas född 1794. Peter född 1796. Andreas född 1802. Johannes född 1806. Livgrenadjär: Peter Cederqvist född 1775 i Vikingstad. Hustrun: Barn: 1813 1823 Maja Greta Apelgren född 1782 i Undenäs. Gustaf Adoph född 1810. Livgrenadjär: Corpral Daniel Grönsell född 1773 i Vikingstad. Hustrun: 2:dra Anna Greta Ström född 17094 i Heda. Barn: 1822 1829 Johannes Fredric född 1819. Christina Maria född 1823. Johanna Fredrika född ???? Livgrenadjär: Jonas Kollberg född 1794 i Harstad död 1829. Hustrun: Barn: 1829 1837 Livgrenadjär: Hustrun: Barn: 1838 Livgrenadjär: Hustrun: Barn: 1854 1885 Corpral: Hustrun: Barn: Maja Persdotter född 1791 i Heda. Johannes född 1816. Christina född 1818. Anders Peter Rapp född 1808 i Ekbyborna. Anna Stina Persdotter född 1802 i Älvestad. Maria Carolina född 1837. Familjen flyttar först till Stockholm och sedan till Älvestad 1838. Gustaf Karlsson Frid född 1815 i Appuna. Johanna Andersdotter född 1819 i Ekeby död 1846. Johan Alfred född 1840 död 1844. Carl Otto född 1842. Kristina Fredrika född 1844. Carl Anders Victor Andersson Ek född 1831 i Eksjö. Stina Carin Samuelsdotter född 1830 i Mjölby. Constans Theodor född 1858. Christian Amboosius född 1863. Antonia Victoria Sofia född 1865. Carl Fritiof född 1866. Emelia Mathilda född 1873. Familjen flyttar till Rök 1885. Sid 3 av 4 1885 1888 Livgrenadjär: 1889 Livgrenadjär: Hustrun: Frans August Herman Rapp född 1867 i Ödeshög. /Emigrerar till Amerika 1888./ Från 1885 arrenderas soldattorpet av Johan Albin Pettersson med familj. Karl August Karlsson Rydin född 1865 i Styra. Augusta Amalia Andersdotter född 1858 i Svanshals. Sid 4 av 4 . | x* Wifi' u * :rä _." _ n.. ' _ l: _ n . I ' ' 'I : r . JE _..' ' . .If F I_ .Ir AI' : _. . ...I I I i .II I . t: I F I_ . _ .I _ \ ' »z :t . . =. ?3GI°anu . . _ I I _F_ _ I nu_ . l.:| a'lgñ'l __ ' Fann: “ | '3 ' ' ' .i'. " 1 _= _|I. . _r_ _IJ_ : . F ' m 5_ ' 7.:* ' 5 "rvm › n '. .u w_h_q':';g&rrnrrn.' .b.an'I:jqr'e I ' .5. _ u* .. u.. | I | a' '5 I 1:5 r' “izlngçgoip I ILfo '.. i'..:.| .LL'L I ;E “ : ' 1.5 _ E _ J_ . _\_ 'dl '_:l _ r ' ' “' h_ HH* e 5 . i = 5. nånn,... HTHET_'____; “h 3 _ut_ : Ili _ I| _ :' ' . J _ 5.; in .I . . _ _HF:_I IL... _c_ L___. " 1[ .i _ ._ __ _ . " A.. i_ F: . I_ 1.. __ : _: 5 .HF i. J ' J 'F' . ' 'l 'ä .: LI" '. ' 1. ?71. _ ' _' i_ ... ___l_ ._ 1: _ . 1" ." I' .' l' 'i J. cl'. .II' 1. ,_ _llH. 5 ". . I. _ .Ii . ,... _ “ii SvLLEHSTQ gp i n. .i _f_ . '. _ ej I _:. __ 1.5.! 'in T "1 H I_ ." En. FLE'IIIEIIIfJJ' J ;a l] II 'I. ._15 5.