Ryket, Granudden

Information finns i PDF-filen.
Grenadjärtorp Nr 51 Ombergs kompani.

Siste brukare av torpet:
lifgrenadjär Carl August Rydin f. 1865-10-31 i Styra.
hustru Augusta Amalia Andersson 1858-01-14 i Svanshals.
Sonen Karl Einar Rydin född 1902.
Rydin heter förut Carlsson. Han antogs som soldat

för Ryket, Stubben och Järnstad Brickegård år 1889.
Han genomgår korpralskolan 1892 och utnämns till vicekorpral 1896.

1925 tar han avsked efter 36 tjänsteår. Han har då utnämnts till furir.

5/5 1928 dör Rydin på sitt knekttorp. Hustrun Augusta Amalia bor kvar på torpet

och dör där 14/2 1933 av ålderdomssvaghet.

Sonen Carl Einar dör genom självmord 19/2 1933.

Mor och son begravdes samtidigt 25/2.

Källor: Husförhörslängder, Skifteshandlingar, Storskiftet

Visa avancerad karta.

PDF: Granudden

Socken: Stora Åby

Perioder: 1700-tal, 1800-tal och 1900-tal

Kategori: Torp (Grenadjärtorp)

Taggar: Ryket

Källa: Studieförbundet Vuxenskolans torpcirkel 2001

1328