Råby Mellangård 3:10 Råbylund - Torp nr 126

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

RABY Mellangården 20080922 Torp nr 126 Fastighetsbet. 3:10 Råbylund Torpet finns utmärkt på karta frän laga År 1925 avsöndras fastigheten Räbylund skifte upprättad 1849. Kartan ingår i akt och__Räby 3:10 bildas, enligt akt 05ÖDJ117frän 1840, bland Historiska 05ODJAV854, bland historiska kartor hos kartor hos Lantmäteriet. Lantmäteriet. Första ägare Oskar och Karolina Karlsson. Torpet” finns utmärkt pä Häradsekonomisk karta Aby .11124414 från 18677. _uti...h Utdrag frän Ekonomiska kartan Ödeshög J13338E1 50 från 1948. Sveriges Bebyggelse från ca 1944 finns följande: 2,5 ha åker. Tax. Jord 7.500. Förvärvad 1935. Trä, omkr. 1880, 2 rum, 1 kök. Omb. o. rest. 1940. El. Ekonomlbyggn., trä, omkr. 1880. 3 nötkr. Läg.äg. Erik o. An . : c __ _ __ ' ' “ ' ' Utdrag fran Lantmateriets terrangkarta SE 80 HJO från 2002. Torpet utmärkt med nummer och markering. |459 :J GPSkoordinater: RT 90 (RH2000) X = 6459073 Y = 1433199 SWEREF 99 TM N = 6456604 E = 480486 SWEREF 99 1500 N = 6459188 E = 130478 Huset finns kvar och är bostad. År 1913 1924 Anna Sofia Johansson, torpareänka Frans Oskar Carlsson, Iägäg Johanna Carolina Carlsson Sigrid LinneaCarIsson 18430922 186601 26 18671 1 07 18961 01 1 Åsbo Heda Rogäösa Rogäösa