Råby Mellangård 3:10 Råbylund

Råby Mellangård 3:10 Råbylund
Se bifogat dokument för uppgifter om personer etc.

Visa avancerad karta.

PDF: Råby Mellangård 3:10 Råbylund - Torp nr 126

Socken: Ödeshög

Perioder: 1800-tal och 1900-tal

Kategori: Torp (Namnlöst)

Taggar: Råby

Källa: Torpinventering 2008

1334