Sjöhaga 1:1

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

KULTURHISTORISK BYGGNADSINVENTERING Socken Vza Tollstad Kommun Ödeshög Fastighetsbeteckning' Sjöhaga 1 Gatunummer Benämning Fastighetsägare Inventeringsdatun1 198508u26 Inventerare nr Marie Hagsten Negativ nr . V4306M719 BESKRIVNING 1)Bmüm$hm Bostadshus i en och en halv våning av slammad cementsten och grå eternit plattor. Sadeltak belagt med rött tvåkupigt tegel. Gröna tvåluftsfönster med spröjs. Brunmålad tvådelad dörr med glasad överdel. Oppen veranda. 2) Uthus Uthus klädd med faluröd locklistpanel med vita knutar och omfattningar. Sadeltak belagt med rött tvåkupigt tegel. Vita spröjsade fönster samt grönmålad masonitdörr. 5) Ladugård Ladugård av faluröd locklistpanel och plank under sadeltak belagt med rött tvåkupigt tegel. Cementsten. Vita spröjsade fönster samt blåmålade plankdörrar. Mm_ MWh_ WW... Datering 1951 [mm _Ombyggnad Q Trädgård Grusad gång, fruktträd, rabatter Övriga uppgifter / 7 #,l::; . f,i Kulturhistoriskt värde Neg. nr. V.T 06:17 Bostadshuset mot öster Neg. nr. V.T 06:18 Ladugård mot sydost Ödeshögs kommun V:a Tollstad socken Sjöhage 11 Foto Marie Hagsten 1985 Sjöhaga 11 Neg. nr. V.T 06:19 Uthus mot öster Foto Marie Hagsten 1985