Bjärsjö 1:7

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

KULTURHISTORISK BYGGNADSINVENTERING Socken Trehörna Kommun Ödeshüg Fastighetsbeteckning Bjärsjä 1:7 Gatunummer . Benämning Batañla . t. t “ Fastighetsägare Trehnrna Ban 13 forsamling Inventeringsdatum 1980.18.22. Inventerare Johan Högquist Negativ nr T thDTLBZ BESKRIVNING Å. Baptistkapell med beatadsdel i öster i att och ett halvt plan { i bastacåsdelen 3. Regelksnstmktim med fasaden klädd med faluråd lncklistpanel. Spritputåad stensockel. Vita tvålufts Fönster meü tvärpost. Vindfång åt Väster. åver entrén står "BETANIA“ i svart. Bg Uthus i Falurüdlocklistpanel ungar saáeltak belagt med tre kupiga camentpannor Datering 1933 Ombyggnad Trädgård Övriga uppgifter Kulturhistoriskt värde (i Ödeshög kommun Trehörna socken B 7 1: Järsjö Betania 50 Neg. nr. T 05 Betania från NV 31 80 Neg. nr. T 05 Bet 0 an fr anla Foto Johan Högquist 1980 Neg. nr. T 05:55 Uthus från NO Bjärsjö 1:7 Betania Foto Johan Högquist 1980