Trapporgel

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

"Jimmiuerlcpir 'TI'I'QppOå'gGi 114)' WL en hel del kritik; Men där de! Miio?" rid* .§17z'rall'Tappczn, Nån fafetevjqn 3 m; (I'll: 7% shalsz m 3 " ?n *foajén 'ned pil? får ;låt fal in 1 miljon. NonfigLL › Hans Henniansson bor nu 'i Mjölhv .men kommer m' Svanshals. 1 inte föfstâs, den V. . Ö: . i . \ ' 7 » Nar man ikmntmeq* mégenonn . \humudüiTgånåfénjftill m .åiotalá Elzizs'abemet oothåf' ne/dfå'yrq spira] ivrwzspan tilü'cnfeterüan :ser man 'ett .stort och xi'ögvoñ“eñfallunde k'onsstveük *m Vänstler på V23 :genu Koñstvehket* smälter 'väl in ' jön jodh "nar man »har he miizt 1:07th sm ska kännas; _fö'ij›7,inin1as. sprunghgen från Där är *han född och uppvuxen 1111 lTársälde*1'n. Hans Hermánsson .blev JDGE) år* Östgötaukonsmür. Han hur 'ALL 13171 med sin konst i 20 år (mh har :411121 verk hüngda '1 bl a Moderna muséet 'i Stockholm samt X'Ol'Hi ping's och Uinkö '1 nr” mäktat det en Stun/c 0th *fått dn 'känsmn föay' _x'ela'mçmernra mellan rummet 40 *åh *konstverket Rän mer man att › 'detta än' det enda *zum . Nå«gci11*:211i1_1'ä'n k 01151 [m url11:11 *kan man knappast tänka ;51410. vet rm. det ma 7. hm' 1 I " v ;nqnänte gällamitt 'Verk' 15a la sarettet, säger han. : Men :detta un (IBK enda 'jug kunde tänka mig. S11 smñh'inxgzåmn kommer ”künlmvför” _ Det är 'kommär Hans Her / y nmnsson _mm.har “kohâphnemt nu <.›.c:ks'á andra an '1'1111:;192'11'geln. ' .M21 rknnmtvêrkét som: i 'JHapporgel. det mzvgñ. han gett namnet' 1garn'; för: dio fBeHäni äkn'ng * Snab 10315: \as_areH. PLATSLAGERI Vättéwiken 1, ' Motala Tel. 0141/12:) 72_ '.Gl'l. radio Ed unng leddekm div. H0. '70. 51 på :11.