Trehörna 1:1 (Svartgölen)

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

KULTURHISTURISK BYGGNADSINVENTERING Socken Tnüwrna Konunun Ödeshög Fastighetsbeteckning Trmmrna1z1 Gatunummer Benämning Svartgüen Fastighetsägare BMmEkaEüifMüsen Inventeringsdatum 19804121 Inventerare Ef Jomanögnust Negativ nr T15:1719 % BESKRIVNING a) Timrat hus Timrad tvåvåningsbyggnad klädd med faluröd locklistpanel med profilerad springläkt. Sadeltak belagt med trekupiga cementpannor. Pågjuten grund. Utbygge med förstu åt norr. Vita två och treluftsfönster med och utan spröjs. Mezzandafönster på södra långsidan. b) Ryggåsstuga Faluröd, timrad ryggåsstuga under sadeltak belagt med trekupiga cement pannor. Förstu åt Väster. Klädd med locklistpanel. Bättrad naturstens grund. Vita tvåluftsfönster med spröjs. 1800talets början. c) Magasiq Magasin 1 falurött timmer med synliga knutar under sadeltak belagt med enkupigt tegel. Påbyggt dass åt Väster. d) Redskapsbod Bedskapsbod av faluröd brädpanel under pulpettak. e) Ladugård Ladugård av falurött timmer och brädpanel under sadeltak belagt med en kupigt tegel. f) Jordkällare Datering ca.1840 Ombyggnad 1947 Trädgård Övriga uppgifter Kulturhistoriskt värde Fin undantagsstuga b OChqmagaSin <3 é Gatu; Ödeshögs kommun Trehörna socken Trehörna 1:1 Svartgölen Neg. nr. T 15:18 Huvudbyggnaden från SV Nog. nr. T 15:19 Timrad gäststuga från NV Foto Johan Högquist 1980 Ödeshögs kommun Trehörna socken Trehörna 1:1 Svartgölen ?M »T ,w Neg. nr. 15:17 Dubbelbod från SO Foto Johan Högquist 1980