Trehörna 1:28 (ev. 1:21)

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

KULTURHISTORISK BYGGNADSINVENTERING Socken Trdmrna Kommun Ödeshög Fastighetsbeteckning 'Trmmrma1:äxevá:21) » ø Gatunummer Benämning Solgården Fastighetsägare Gamhaåldemkmshmmwt.Ihnrycmh Gemlstrmmümrg Inventeringsdatum 19804107 Inventerare mr JomalHögudst Negativ nr T11d920 BESKRIVNING a) Bostadshus Bostadshus i ett och ett halvt plan. Fasad av faluröd locklistpanel med profilerad springläkt. Stor veranda åt öster. Takkupor åt öster och Väster. Källare under huset. Grund av cementblock som spritputsats. Sadeltak be lagt med enkupiga cementpannor. Vita två och treluftsfönster med spröjs. Datering 1952 Ombyggnad Trädgård Övriga uppgifter I Viüeemråde ifhmhörna Kulturhistoriskt värde få Ödeshögs kommun Trehörna socken Trehörna 1:28 Nya ålderdomshemmet (Mm Neg. nr. T 11:19 F.d. ålderdomshemmet från NO