Vallby Norrgård 6:2

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

QEBYGGELSEINVEN'EERING l ÖSTERGÖTLAND OSTERGOTLANDS LANSlVlUSEUM lnventerare M a I* 8 H 3 g 3 t e n lnvent. dat _ . Film nra 8 8 Ekon. kart. blad nr Koord Socken/Församl Heda Bilagor Kommun Ort Ödeshög Ritningar, arkivalier, litteratur Fastighetsbeteckn Vallby Norrgård 6:2 Adress Gärdsnamn o.d, __ Rodberg Muntli uppgifter Ägare Större undersöknt önskvärd Anläggn. tid. funktion Anläggn. nuv. funktion Hüs Funktion Vän Stomme Grund Fasad, Tak, Fönster By'ggn. år Ombyggn Kult. mtrl, färg mtrl, färg histi värd. 1 fd uthus ll/2 timmer sten liggande timmer sadeltak rött utslagna 1855 tvåkupigt tegel GZ Situationsplan, tomtkarta Miliösammanhang, gårdsmiljö, trädgård r högt beläget på en kulle myckät ?63m fallet, bostadshuset rivet sedan flera år, Finns ej markerat på den ekonomiska kartan. A8 Ösrgöta Carrespundenren