Vallby Norrgård 6:2 (Rödberg)

Från byggnadsinventering utförd av Länsmuseet i Östergötland 1987.

PDF: Vallby Norrgård 6:2

Socken: Heda

Period: 1800-tal

Kategori: Byggnadsinventering

Källor: Byggnadsinventering Heda 1987 och Östergötlands länsmuseum

2019