Mjölbyvägen 26

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

KULTURHISTORISK BYGGNADSINVENTERING Socken Ödeshög Kommun Ödeshög Fastighetsbeteckning Vinkeln 3 Gatunummer Mjölbyvügen 26 ,'///,,1///» Benämning _ CÅA M' Fastighetsägare \ . Inventeringsdatum H??0§O? Inventerare nr 'Wipkáah( Negativ nr tala_ BESKRIVNING A. Bostadshus 2 våningar varav en inredd vindsvåning samt köllarvåning. Gjuten brunmålad grund. Tröstomme, reveterad med vitmålad slütputs. Sadeltak med rött 2kupigt taktegel. 2 st skorstenar i rött tegel, varav en kladd med rödmålad plåt. Zuluftstönster med vita och bruna fönsterbågar. B. Garage Gjuten grund. Tröstomme med gulmålad stående fasspontad tröpanel. Bruna knutar och omfattningar. Sadeltak med takpapp Datering 1945 (enl granne) Ombyggnad Trädgård Gräsmatta, rabatter, fruktträd och köksträdgård Övriga uppgifter Foto 12:Z& Kulturhistoriskt värde 1978.05.08 Boatad shu5w%r;Ns 12 \ \\\ \ “xx \ m \ “ âägå \\\\\\vm “ *k\\\_§\§§§“ \ 2A \ \ \ vem \ . \ \\\\\\\\\\\. VA \ \ V.A\\\§§_O\ * §\\\\\\ Ddaghäg Sh Vinkeln 3 Miölbyvägêm 25 fütüzMQWikdah1§19?8g \\\\ äüä