Ödemark 1:1

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

KULTURHISTORISK BYGGNADSINVENTERING Socken Trehörna Konunun Ödeshög Fastighetsbeteckning Ödammk in Gatunummer Benämning Ödamrk Fastighetsägare EdvulHohüwist,Solma Inventeringsdatum 19804115 Inventerarexnr Johan Högquist Negativ nr (N2:a%22 qâggä BESKRIVNING <:> a) Torpstuga Timrad torpstuga klädd med faluröd locklistpanel. Ryggås! Putsad naturstens grund. Veranda åt öster, förstu åt söder. Blågrå tVå och treluftsfönster utan spröjs. Blågrå släta dörrar med fönster. b) _Bägggåsbod Timrad ryggåsbod med utkragning. Brunmålad med Vitmålade klädda knutar. Sadel tak belagt med tvåkupiga cementpannor. Putsad grund. Klädd med brunmålad lockpanel. o) Svinhus . Svinhus, vedbod i falurött timmer och brädpanel under sadeltak belagt med trekupiga Gementpannor. Utbyggt dass under pulpettak åt söder. d) Garage Garage av faluröd locklistpanel under sadeltak (flaokt) belagt med korrugerad plåt. I _t 1 U . Daterlng 1800 a ets borgan Ombyggnad 1942 Trädgård Övriga uppgifter Kulturhistoriskt Värde Boden värdefull trots förändring é M Ödeshögs kommun Trehörna socken Odemark 1:1 Neg. nr. T 12:20 Bostadshuset från 0 Neg. nr. T 12:21 Bod med utkragning från N Foto Johan Högquist 1980