Kungsvägen 62

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

KULTURHISTORISK BYGGNADSINVENTERING Socken Öáeshög Kommun Ödeshög . _ f_ \ 4 5: Fastighetsbeteckning och in I och QÅJ) Gatunummer Kungsvå e* Benämning' Odemshög Fastighetsägare Inventeringsdatum 1(?8m05müâ Inventerare nr M Wikdahl Negativ nr 15 14m45 BESKRIVNING en inredd M “tomme? rev h D Brut i; i. ,E stenmiorstezs Tvåluftaf z Veranda MSE S” if 1 .L 1: (257 ›_r , . '3G tak med rött ta" önsier med sp.” x. 635, menüe 100K11dh§3nçwm , J 1 4 Ku,... ,._ 'LM N' " 1 m W. Mereteng ovaråa ocadqurrarø Datering ?907 (Svea) Ombyggnad Restaurerad 1955 (enl SVQB) . ...LJ 09h rabaauera Trädgård Gl *matta, frukttrå Övriga uppgifter Kulturhistoriskt värde Freja lö nch 16 Kungsvägen 62 F0t02M,Wikdahlgit78, BOSthähUS a ?v.88, 15:15; //Ã' /» fl “M #70! Uthus b ?Tgâüg 15:16.