Ödeshög Freja 15 och 16 (ödeshög Skattegård 2:10 och 2:16)(Kungsvägen 62)

Från byggnadsinventering utförd av länsmuseet i Östergötland 1978

PDF: Kungsvägen 62

Socken: Ödeshög

Period: 1900-tal

Kategori: Byggnadsinventering

Källor: Byggnadsinventering Ödeshög tätort 1978 och Östergötlands länsmuseum

2198