Ödeshögs Riddargård 1:47 och 1:65

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

KULTURHISTORISK BYGGNADSINVENTERING Socken Ödeshög Kommun Ödeshög . , 47 Er FastighetsbeteckningÖdeéhög Riddargå“g 1 och TJ? Gatunummer Storgatan 57 Benämning Soda ,,êp Fastighetsägare Inventeringsdatum 7973”34“?O Inventerare nr M Wikiahl Negativ nr 4=54må7s 557 BESKRIVNING a Bostadshug n › LVd vangngara 91 b , s laserad liggande p Hel å utekOLt I' .L Klätt med svart pl t. Åerspektiv L:,Lw\. 5, L; .J 4.1” A .1 W t mot noer.I l “format, g.) ?Jo HJ b Bostadshus _Wm_“nwwwm (1 '1 ;; .L 1 En Våning. oeeuputsaa vråsténsgrund. fasspontpennl med vita knutar. Sadel skorsten. Dubbeldörr mot väster. C Uthus Gråstensplintar som grund» TräkonstruktLor, llggande fasspontpanol, gråmålad. Sadeltak med tvåkupigt taktegel. Höragrå bräddörrar. d Garage *w"**" . .. '7› Liggande fasspontpagel granela eternit. Grågröna dörrar. d Redssansbodax (f.d hon: "3) Putsad grund på norra boden liggande fasspontpanel, faluröd med svart korrige:a plåttak, sadeltak. Sodra boden stående faluröd locklistpanel, sadeläak av pegps Datering a 19084910 (enl ägaren) Ombyggnad Trädgård Övriga uppgifter Kulturhistoriskt Värde Baastadshua a 'Frmm 5:1. dEghog En . .. a á? Gudshüg Rlddaaarü l Storgatan 37 FGkaM.Wikdahl,197Bs Uthus c Fr.ñv, 4:36. Storgat m 37 FatüzMnWikdah1,19?B. Büétåáååhéwb +45; NV ,