Ödeshög Riddargård 1:76

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

KULTURHISTORISK BYGGNADSINVENTERING Socken Ödeshög Kommun Ödeehäç ,9 Fastighetsbeteckning åäd'eshüg Hitådargçrd Gatunummer Benämning Järnvägsstatienen Fastighetsägare Inventeringsdatum 1978JMM2 Inventerare nr NhWikdehl Negativ nr äslglaslmäg BESKRIVNING a 'Vä våningar med inredd uindsvåning Tegelmured.Gråstemsgrund.Utkragaü T skorsten m rätt tegeluTVåkupigt rött taktegel, bøFörrådshue TräkgnstruktiansLiggande rödmâlad fasspmntpanels C.Lake$a11 KalkStBHSmUTaJ med rött tegel ovan fönster emh parter.Sadeltek av trä med svart takpapmaTräportar med brunbetsad sårlepentageneløTvå erg utw kragade gavelskorstenarsUtbyggnad mot norr 1 slätputead gesbetmng,gu1w måladgech med pulpettak av karrigerad eternit,eamt röd tegelskgreten. Datering Järnvägstatianen invigdes 1888 (enl."I Rökstenene bygt" s.201]' Ombyggnad Trädgård Övriga uppgifter Kulturhistoriskt värde Ödeshög sn Ödeshög Riddawegârd lçá Kungavägen 'Foto :m .Wikdahlg 1978 Å Järnvägsstatimñen fr.NV,â:l.