Ödeshög Riddargård 1:85

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

KULTURHISTORISK BYGGNADSINVENTERING SOCken Ödeshös Kommun Ödeshög FaStlghEtSbe 9Cknlng Ödeshög Riddargard 1:85 (Fvsväpplingen) Gatunummer Stjåtgwi U? Benämning Ödeahögg Fastighetsägare Inventeringsdatum Inventerare nr Negativ nr BESKRIVNING 'ägg Gjuten grund, slätpntsad och grönmå ad. Vitmålad. Brutet sadeltak täoLt med gröna tvåluftsfömster med spröjs. Lagerlokal Träkonstruktion, "åtmålad locklistpanel. Pulpettak med svart lackpanel. Brandmur mot norr. Datering ?916 (enl SV.B) Ombyggnad Trädgård Övriga uppgifter Kulturhistoriskt värde ÖÖSSHÖQ Ödeshög Fü'üzmgw l kdahl,1978ø Fabriksbyggnad fr.50, 112183 Lagerlokal b Fr,EV,ll:17.