Ödeshög Riddargård 1:95

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

A C3 'li korrigerad KULTURHISTORISK BYGGNADSINVENTERING Socken Kommun or Jag Fastighetsbeteckning Gatunummer .a b *LD:358.13 8.11 är Benämning :3012:11: Fastighetsägare Inventeringsdatum Inventerare nr Negativ nr 7”. Ridåargård ”IL” k, / BESKRIVNING BOB'adshus ha ,.P. ...1 » . ““ 'v, * .nu v :JJ .7 x; 6 C1 .L '1 830 Q v'lLLCL S Vagn 1. grund 3 (TIPT .9.1, (1 HT. 7110!:qu ,i 'w b cl_ch cL : ;. ,›_ give, "014. omfattningar. Sade Balkong mot norr med klädd med Vitmålad ' m '1 *W .. .L JA8/&C:›»U_§8, ROL, ._" 7 _ '1 iF 1: OCLE'J? 11180_ v." a ,r . LJ V (lllLL ,Lp ta*tegel. Cr “råstomme, Spritputsad grund. r Sadeltak me knutar och omfattningar. G 3. .L' e “nåd... + .. TräkOBSUruktion, målad plåt. Pn7rålaä U v._s..r.LL Uthus Träkonstruktion klädd med falu rä Svart paneldörr. kupigt taktegel. Garave ...mån ?Hr < nL TreronaLruk “ Ãuqår4 1 Mau. i; ur Hugger g lockTist_ ääi§§$ü© på gavelr med grågrön Ombyggnad Datering ?917 (enl Trädgård Fruktträd, gräsmatta, köksträdgård och rabatter Övriga uppgifter Kulturhistorisktvärde Bostadamxa a fluNU, 11:33. Ödüsh?g sn (\ . 95 üdeshög Riddaygäyd 1 Storgasan 49 fotD:M.$iküahl,lâ?Ba éááagérd,e och f Fmüi 11:31.