Arneberg

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

KULTURHISTORISK BYGGNADSINVENTERING Socken Kommun ,5 Fastighetsbe Gatunummer Benämning i Fastighetsägare Inventeringsdatum Inventerare nr Negativ nr BESKRIVNING å Datering Ombyggnad Trädgård Övriga uppgifter Kulturhistoriskt värde Bqatadshus a och uthus b ?v.8, 13534 Uthus C ?v.0, 13:33.