Ödeshög Skrapegården 6:14 (Norra vägen "Arneberg")

Från byggnadsinventering utförd av Länsmuseet i Östergötland 1978.

PDF: Arneberg

Socken: Ödeshög

Perioder: 1800-tal och 1900-tal

Kategori: Byggnadsinventering

Källor: Byggnadsinventering Ödeshög tätort 1978 och Östergötlands länsmuseum

2264