Arrendatorbostaden

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

KULTURHISTORISK BYGGNADSINVENTERING Socken Kommun Fastighetsbeteckning Gatunummer §*mxn Benämn ng ,åkf'Å få? Fastighetsägare Inventeringsdatum Inventerare nr Negativ nr BESKRIVNING Datering Ombyggnad Trädgård Övriga uppgifter Kulturhistoriskt värde Arrendatü .åh . i , rf ›, wa Åker' ,.F >BGS :7; 5 ,1 .EU 5. 8. T badshu dshus a FT,V, 15:8. ta ikdahlgl"786 4 En "f" 013mm;