Ödeshög Södergård 8:1 (Arrendatorbostaden)

Från byggnadsinventering utförd av Länsmuseet i Östergötland 1978.

PDF: Arrendatorbostaden

Socken: Ödeshög

Period: 1900-tal

Kategori: Byggnadsinventering

Källor: Byggnadsinventering Ödeshög tätort 1978 och Östergötlands länsmuseum

2266