Ödeshögs Skattegård 2:25 Blomsberg eller Hörnet - torp nr 21

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

ÖDESHÖG 2:2 SKATI'EGÃRDEN Torp nr Backstuga 21 2:25 Tidigare fastighetsbeteckning 20081231 Blomsberg eller Hörnet Torpet finns på Häradsekonomisk karta 186877, markerat med Bs. Fastigheten friköptes på 1980talet, tidigare på hyrd tomt. Fastigheten används i dag som permanentbostad, men f.n. obebott. GPSkoordinater: RT 90 (RH2000) X = 6456541 SWEREF 99 TM N = 6454063 SWEREF 99 1500 N = 6456648 År 1862 (Vigda 18620307): Gustaf August Wilhelm Blom, målare Carolina Alida Gustafsdotter Carl Fredrik Robert Blom ca 1900, ägare Carl Fredrik Blom, ringkarl Adela Erikaf Eliasson Anna Maria Blom Ester Eleonora Augusta Elisabeth Blom Gustaf Einar Karl Axel Signe Lovisa Blom 1930 Carl Fredrik Blom, ringkarl Adela Erikaf Eliasson Signe Lovisa Blom Carl Ragnar Y = 1432370 E = 479688 E = 129682 18261105 18970508 18310622 19100515 18630719 18630719 18610822 18921130 18950324 18960909 19000914 19010821 19030825 19030830 19030825 1 863071 9 1 861 0822 19030825 1 922 1 001 Ödeshög 9 O TIO: ors, Göteborg 0= O=O=O=O=O=O .n __ors, Göteborg 00 Torpinventering utförd Studieförbundet Vuxenskolans Torpinventeringscirkel 20032006. Antecknat 20040705 av sekr: Bengt Engholm.