Ödeshögs Skattegård 2:25 Blomsberg eller Hörnet

Ödeshögs Skattegård 2:25 Blomsberg eller Hörnet
Se bifogat dokument för uppgifter om personer etc.

Se även detta dokument.

Visa avancerad karta.

PDF: Ödeshögs Skattegård 2:25 Blomsberg eller Hörnet - torp nr 21

Socken: Ödeshög

Perioder: 1800-tal och 1900-tal

Kategori: Torp (Backstuga)

Taggar: Ödeshögs Skattegård 2:2

Källa: Torpinventering Ödeshögs by 2006

2340