Fagerhult 1:2

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

KULTURHISTORISK BYGGNADSINVENTERING Socken TREHÖRNA Konunun Ödeshög Fastighetsbeteckning Fagedmlt1:2 Gatunummer Benämning Fageüuüt Fastighetsägare Lysingslüüads Allmávürgsdelägare Inventeringsdatum 19ML1U.2L Inventerare JohmuHögmnet Negativ nr T 02:34,36 BESKRIVNING Datering Bostadshus i 1 % plan Friliggande i skogen. Friliggande timmer under sadeltak belagt med trekupigt tegel. Bruna tvåluftsföns ter med spröjs. Utbygge med trapphus åt sydost avlocklistpanel. mot Åsa * (\ å mot Trehörna AM Ca 1870 Ombyggnad Trädgård Övriga uppgifter Kulturhistoriskt värde H unww.w.,,..,, .V 7. r , WWW .V 7 Ödeshög kommun Trehörna socken Fagerhult 1:2 Fagerhult Neg. nr. T 02:56 Bostadshuset från 80 Neg. nr. T 02:54 Bostadshuset från NO Foto Johan Högquist 1980