Bergshamra

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

KULTURHISTORISK BYGGNADSINVENTERING Socken Qdeshög Kommun Odeshög __ 72 Fastighetsbeteckning Falkberget ll (Ödeshög Klockaregård 3 ) Gatunummer Södra vägen 64 Benämning Bergshamra Fastighetsägare « Inventeringsdatum \$M0%lq Inventerare nr TLQÄKÅth Negativ nr '$? BESKRIVNING A. Bostadshus l våning. Kvaderstenhuggen, brunålad grund. Trökonstruktion. Spritputsad, vit fasad. Valmat sadeltak med rött anupigt taktegel. 1 röd plåtkladd skorsten och en röd tegelstensskorsten. Zluftsfönster. Balkong i rött tegel mot V. B. Garage Gjuten grund. Fasaden klädd med eternitplattor, Valmat sadeltak med korrugerad eternit. Grönmålade paneldörrar. Datering 1946 (Sv.B) Ombyggnad Trädgård Övriga uppgifter Foto 7:7 Kulturhistoriskt värde “ 1978.04.24 Öüeshfg sn Falkberget 11 Södra vägen 64 ?Gt0:M,Wikdahl,1978. Bestadshus fr.SG, 7:7,