Falkberget 11 (Ödeshög Klockaregård 3:72) (Södra vägen 64) (Bergshamra)

Från byggnadsinventering utförd av Länsmuseet i Östergötland 1978.

PDF: Bergshamra

Socken: Ödeshög

Period: 1900-tal

Kategori: Byggnadsinventering

Källor: Byggnadsinventering Ödeshög tätort 1978 och Östergötlands länsmuseum

363