Fridtjuv Berg 6

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

KULTURHISTORISK BYGGNADSINVENTERING Socken 9d8““”“ Kommun Gáañha: I” 2ñ\ ' c ?vidtjnv Rerw 6 IOdeshög Gägå@iva ewård A '5 Fastlghatsbetecknlng«wwrs w. w m: \r i) o . , Gatunummer Kunäaväbe; Benämning Fastighetsägare Inventeringsdatum 497amgi Inventerare nr » Negativ nr _"E;;j:7j;: $ŧ BESKRIVNING ø av J." 71.;7” av bus mus ñm?“ñwwwm vai VEMIl” \ a H 1! .i ,. 0315 'Lill ia. “u ,L 0311 9 9 .v » : “rhuggen gwar grunda Tre» ”teh Q7 jrmwmv »ba .:__L :4 Miaa. e ;üeva Valmat ?Tuna för .,< »L skareL b Dubbelgarage T1 M 1 v 9" 1 1 »1"J›« ' w vw 1" » ma :ulpüttbäg Vlümaiaayaackalswyahelg Dxuuø QOllmlø Datering a 1 A " :av 4 4.:?” 4.. _ 7 :_7 .3. ?“ &*uen) uiêléâfä EGJGuEfauø ombyggnad Garaget bygg, 1G06a Yexitegel på i;: Trädgård med fr Övriga uppgifter Kulturhistoriskt värde Odeähbg än Fridtjuv Berg 5 Kungsvägen FütüzM.Wikdah1§1978 Bastadshus a Fr. NU, 1:19