Fridtjuv Berg 6 (Ödeshög Gästgivaregård 4:25) (Kungsvägen)

Från byggnadsinventering utförd av länsmuseet i Östergötland 1978.

PDF: Fridtjuv Berg 6

Socken: Ödeshög

Period: 1900-tal

Kategori: Byggnadsinventering

Källor: Byggnadsinventering Ödeshög tätort 1978 och Östergötlands länsmuseum

414