Fridtjuv Berg 7 (Villa Ro

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

a.BDstedehus KULTURHISTORISK BYGGNADSINVENTERING Socken Ödeshüg Kommun Ödeshög Fastighetsbeteckning Fridtjtm Berg 7 (ödeehag Gässtgivargu Gatunummer Nygatan 9 Benämning Villa Ra Fastighetsägare Inventeringsdatunl 1Q78.04.18. Inventerare nr Negativ nr M.Wikdahl 1:17 och 19,172179 BESKRIVNING En Våningzwch inredd övervåning.Kvaderstenshuggen grundsTegelmurat hus med elätputead vitmålad fasadgâvagt rusticarade hörn och våningslist, Entré mot 0 av huggen putsad eten.8a1kamg GVanaTarn mot Vøarutat sadel» tak med konkav avelutningsRödbrunglaceratgtvâkupigt taktegelgslaead due» beldürr i entrén med brunmålade paatera bsüarage Gråmålad stengrund.Träkünstruktion klädd meä brunmålad stående Fasepantw pana15Vita knutar ech omfattningar.8adeltak med glacerat svart tvåkuøigt taktegalsürågrönmålade dörrars Datering Orrenius från Drrnäs byggde detta hus 1913 (enlagranne) Omnggnad› Äldre uthuabyggnad ombyggd till garage lâüå (Bm.a,) Trädgard' Gräemattayrabatt r ash trädgårdee”tyergdoräkällare (du) eamt CJ friatâende uterums Övriga uppgifter Kulturhistoriskt värde Bastadahus a Fr.V,1:20. CU ?otü:M.Wikdah1,19? :M. fota Bostadshua a fr.80,17 16»