Alvastra kvarn

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

KULTURHISTORISK BYGGNADSINVENTERING Vza Tollstad Socken " Kommun Ödeshög Fastighetsbeteckning Alvastra 5 Alvastra kvarn Gatunummer Benämning Enfamiljshus Fastighetsägare Inventeringsdatum 19854B26 Inventerare nr MarüaHagüen Negativ nr VAT 06:2950 BESKRIVNING 1) Bostadshus Bostadshus i en och en halv Våning klädd med faluröd locklistpanel med Vita knutar och omfattningar. Naturstensgrunâ. Brutet tak med rött tvåkupigt tegel. Vita tvåluftsfönster. Grönmålad dörr med glasade rutor. Vitmålad öppen veranda. 2) Bed Bod i en Våning klädd med faluröd locklistpanel. Liggande timmer i norra delen. Naturstensgrund. Sadeltak belagt med korrugerad eternit. Vita spröjsade fönster. Brunmålade panelade dörrar. Datering' Bostadshuset 192050 talet. ///////,/“ ' Ombyggnad Trädgård. Fruktträd, bärbuskar. 9 / Övriga uppgifter Kulturhistoriskt värde 1B Ödeshögs kommun V:a Tollstad socken Alvastra 51 Alvastra kvarn Neg. nr. V.T 06:29 Bostadshuset mot öster Neg. nr. V.T 06:50 Bod mot söder Foto Marie Hagsten 1985