Handelsman Johanna 5 (Eklunda)

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

KULTURHISTORISK BYGGNADSINVENTERING Socken Ödeshög Kommun bdeshög QTÅ , _N 2 Fastighetsbeteckning Handeisman Jøhanna5{Ödeen0g Riddargård l” ; $“ Gatunummer Smedjegatan 13, Benämning Eklunda Fastighetsägare Inventeringsdatum Inventerare nr Negativ nr 1978504a18. 1?? , Wik 18.313. 2:6m8 BESKRIVNING åsiensgrumá. aadeltak med rött _ våningar varav en iüredd vindsvåning.§ug TräkonetruktiOHGFasaden klädd med mexitegelø tvåhupiet taktegel,Utkragad skoxsten i gult tegeigFönster meü mitt och tvärpost,31åmåiaáe fönsterbågaraFrontesçis mot by. bgFabrikebyg nad {Kajlings möbler) gjuten grund,Fanel av eternit.?1an? t 'L vartmâlat plåttakaürönmålam Dysten i guiåtegel, d H ap; 3 " “' < T (41 r * » 'år 'U'Eiéä spwitpuiqaä gvun “ ' W iagaden.flackb sedelLaM I (i \. J . .› . JL. .. H IV ,av 4. r .› nl . r U_ '1' m J 'J lñ (1 G Täcäñ med svartmålad ?låtauramálade gaiaäepoiiai. Datering Ombyggnad 1 . ;w " o . Si.:de ,1.5 1 Trädgård Gräsmattagranatner OCH lTUmbqque Övriga uppgifter Kulturhistoriskt värde Bastaüshus a fr. V, 2:6 deah Handelsman dchanna 5 .tan 13 ».p FZ C3: Cl: E, SmEdjsg F0ta:M.Wikdah15197B Fabrikslukal b