Heda 4:1

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

KULTURHISTORISK BYGGNADSINVENTERING Socken Meda Kommun Ödeshög Fastighetsbeteckning Heda 4:1 Gatunummer Benämning Parkvillan Fastighetsägare Fru Maria Carlsson Inventeringsdatum 1979.09.28, Inventerare Johan Högquist Negativ nr ÖKM 02:2127 BESKRIVNING a) Bostadshus Reveterad träbyggnad i en och en halv Våning med utbyggda frontespiser åt alla håll. Rundbågade frontoner åt öster 00h väster. Balkong på burspråk åt öster. Huvudingång på södra gaveln, köksingång på Västra långsidan. Grund av slät putsad sten i grå färg. Fasaden täckt med vit spritputs. Brutet tak belagt med grönmålad plåt. Gröna och vita två och treluftsfönster med tvärpost och spröjsar ovanför tvär posten. Dörrar av brunlaserade, fasade breder. b) Bodz verkstad Faluröd locklistpanel på reglar. Grund av huggen sten. Sa deltak belagt med eternitplattor. Stora vitmålade fönster på södra långsidan. c) Garage Faluröd locklistpanel på reglar. Grund av putsad sten. Tunn» Välvt tak med tjärpapp. Svarta portar mot öster. Datering 1930 Ombyggnad Trädgård Övriga uppgifter görsta huset väster om vägen mot Stora Aby. Kulturhistoriskt värde Neg.nr ÖKM 02:24 Bostadshus från Ö Byggnad a Neg.nr ÖKM 02:21 Bod från so Byggnad b Foto: Johan Högqvist 19?9 .1.“An es” gs Heâa socken Eeda 4:? Parkvillan ?Må % ?E Neg.nr ÖKM 02:26 Garage från Ö Byggnad c Heda socken Heda 4:1 Parkvillan