Heda 4:1 (Parkvillan)

Från kyrkomiljöinventering utförd av Länsmuseet i Östergötland 1979.

PDF: Heda 4:1

Socken: Heda

Period: 1900-tal

Kategori: Byggnadsinventering (kyrkomiljöinventering)

Källor: Kyrkomiljöinventering Heda 1979 och Östergötlands länsmuseum

548