Södergården

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

KULTURHISTORISK BYGGNADSINVENTERING Trehörna ä Socken Kommun Ödeshög Fastighetsbeteckning 'Hålw31:11 Gatunummer Benämning Södergårdma r? Fastighetsägare ENert.kkmwson Inventeringsdatum Inventerare nn Negativ nr 19801121 Johan Högquist T15:28 BESKRIVNING a) b) Bostadshus Bostadshus klätt med eternitplattor. Sadeltak belagt med trekupiga cement pannor. Frontespis mot öster och väster. Kvaderstensgrund. Vita tvålufts fönster med tvärpost. Gröna dörrar. Jordkällare Jordkallare under sadeltak belagt med trekupiga cementpannor. c) Garage d) Garage av korrugerad plåt under pulpettak. Svinhus Svinhus, magasin av faluröd locklistpanel under sadeltak belagt med korrugerad eternit. Slätputsad grund. e) Ladugård Trädgård Ladugård av falurött timmer (skiftesverk) och brädpanel under sadeltak be lagt med korrugerad eternit. Kvaderstensgrund. Datering ma1912 Ombyggnad Övriga uppgifter Kulturhistoriskt Värdeaz Ödeshögs kommun Trehörna socken Hålan 1:11 Södergârden Neg. nr. T 15:28 Södergården från NO Foto Johan Högquist 1980