Hästholmen Västergård 2:7

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

KULTURHISTORISK BYGGNADSINV'ENTERING Socken Váa Tollstad Kommun Ödeshög Fastighetsbeteckning Hästholmen Västergård 27 Gatunummer Alvüüwägm14 Benämning Ehfmüljshus Fastighetsägare Inventeringsdatum 19850849 Inventerare nr Maüe Handen Negativ nr V.T 05:11:12 BESKRIVNING 1) Bostadshus Bostadshus klädd med Vitmålad spritputs under sadeltak belagt med rött tvåkupigt tegel. Gråputsad sockel. Vita tvåluftsfönster samt gulmålad panelad dörr. Frontespis. ,2) Uthus Uthus klädd med faluröd locklistpanel med Vita knutar och omfattningar. Sadeltak belagt med rött tvåkupigt tegel. Vita spröjsade fönster samt bruna panelade dörrar. Datering 1901 ' Ombyágnad Troligen omkring 1950 Trädgård Grusade' gångar, fruktträd, planteringar. övriga uppgifter. Tidigare panelat och med glasveranda. Kulturhistoriskt Värde 1 2 2. M Neg. nr. V.T 05:12 Bostadshuset mot söder Neg. nr. V.T 05:11 Uthuset mot Väster Ödeshögs kommun V:a Tollstad socken Hästholmen Västergård 2 Alviksvägen 4 Foto Marie Hagsten 1985