Hästholmen Västergård 2:7 (Alviksvägen 4)

Från byggnadsinventering utförd av Länsmuseet i Östergötland 1983.

PDF: Hästholmen Västergård 2:7

Socken: Västra Tollstad

Period: 1900-tal

Kategori: Byggnadsinventering

Källor: Byggnadsinventering Västra Tollstad och Östergötlands länsmuseum

713