Adolfsberg

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

KULTURHISTDRISK BYGGNADSINVENTERING fu Socken Öüeshög Kommun Ödeshög Fastighetsbeteckning AMquet 3 Gatunummer Stargatan ll Benämning Adolfeberg Fastighetsägare Inventeringsdatum 1978JM125a Inventerare nr thikdahl Negativ nr 7:29m32 BESKRIVNING aaBostadahue ?Vä våningargâpritputsad grund.Träkanstruktien.Fasaden klädd med vitt mexitegelaâäteritak täckt med brunmålad pååt.Tre glåtklädda utkragade skorstenaruTrapphus mot öaternBalang mot Väater, b »mêäiaêiagäbgmää Gjuten grundaFaeaden klädd med Vitt tagal.Valmat eadeltak täckt med kopparfärgad plåt. Datering 51019144 (enlø Smed Omnggnad Tidigare reveterad och putead Fasad. Trädgård Övriga uppgifter Kulturhistoriskt Värde Sñorgauan ?GtD:M.Wikdahl,l 75, ash”g Sn Mkwth LU tawgatan 1 ikdahl , 1978. Församlingshemmet FP.V, 7:29u