Nygatan 1

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

KULTURHISTORISK BYGGNADSINVENTERING Socken Ödeshög Kommun Ödcrhäg Fastighetsbeteckning Apötekaren 5 (Ödeshög Gästgivaregårá q 3 Gatunummer Nygatan 1 Benämning Fastighetsägare Inventeringsdatum 1978m04mi8 35 Inventerare nr M Wikdahl '9%' Negativ nr ?225 % ?NF BESKRIVNING '_êizggggl_ød Lffärslskal Ett plan gjutem grund. Byggt j eiement betongsloçkn Plant > ., “'v.r: ;EOHSQMJa K . gråmålat plåttak, Datering Ombyggnad Trädgård . och suenhus som Övriga uppgifter Tidigare Kulturhistoriskt Värde \ Konsumhallen fr.ü, 1:25 Ödeshäg sn Apotekaren 3 Nygatan 1 fat02M8W1kdahl,1978