Kanonen 10 (Stridsberg)

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

KULTURHISTORISK BYGGNADSINVENTERING SockenQdeshög KommunOdeshög A Fastighetsbeteckning Kanonen 10 (Ödeshög Riddaregård “[75 och Ödeshög Klockarg 5 Gatunummer Smedjegatan 25 Benämning Strükwerg Fastighetsägare Inventeringsdatum 19784Mr24 Inventerare nr NIWümahl M_ Negativ nr › 6:21 4\ BESKRIVNING S ' . a Boetadshus En Våning och inredd Vindsvåning. Slätputsad gråstensgrund, grön. Träkonstruktion med Vit stående pärlspontad panel. Sadeltak med tvåkupigt taktegel, gul tegel w» stensskorsten. Glasveranda mot söder med eniokarglädje. Tvåluftsfönster med gröna bågar. Gröna dörrar. Takkupa mot norr. b Bostadshus En Våning med inredd Vindsvåning. Spritputsad grund, grönmålad. Träkontruktion. Stående faespontad panel, ljusgrå. Sadeltak med tvåkupigt taktegel. Röd tegel skorsten. Tvåluftsfönster med spröjs, grönmålade fönsterbågar. c Bostadshus och uthus Slätputead grund, grönmålad. Vit spritputsad fasad. Sadeltak med korrigerad plåt. Röd tegeletensskorsten. Gröna dörrar och fönsterbågar. Datering a omkr 1840 (SV.B) b 1955 (enl SV.B) Ombyggnad_ A restaurerat 1947 Trädgård Gräsmatta, rabatter, jarnstaket mot söder Övriga uppgifter Kulturhistoriskt värde öäeshög än Kananen 10 Smådjegatan 234 fütüzmøWikdahlgi978, Bostadshus a och b fr.SV, 6:219