Karl August Gustavssons dagbok 1888-1892

Nedan är en textversionen av ett inscannat dokument.

Klicka här för att öppna dokumentet.

Klicka här för att komma till sidan som pekar ut dokumentet.

Karl August Gustavssons dagbok 18881892 Januari 1888 Nyårsdagen. Varit åt Gränna kyrka kl. 6 f.m 3 Varit åt Ödeshögs torg. Varit åt Sj öberga på samling kl. 6 cm. avhört Gustavsson, Melin och August Bad. 35 Målat en gravvård åt C. Israrlsson i Sunneryd efter Johan i Lakarp 4 Varit åt Kopparp på samling kl. 6 cm. 6 Trettondagen Varit åt Stava kl. 10.avhört Gustavsson i Lyckan och Vitfelt 911 Varit hos Frans Johansson i St. Krokek och målat en skänk, 1 stoppsoffa, 6 pinnstolar och en fruntimmersbyrå åt Manda Johansson 12. Varit åt Stava kl. 4 cm. och avhört P. Malm, Hjo 15. Varit åt Stava kl. 4 cm. på söndagskolfest avhört Pastor Hagström 1621. Varit hos Johan Nilsson i Sj öberga och målat en släde ( skrynna ) 2 vattensåar, en bytta och en balja 2025. Målat en gravvård åt Carl Jonsson i Gyllinge efter sonen Teodor 2328. Varit hos Frans Johansson St. Krokek och målat till februarimötet: 3 shiffonierer a' 1,75, 3 dragkistor a'1,62, 2 skänkar a'1,62, och ett runt fyrstegsbord a'50 öre 29. Varit åt Bultsbol kl. 10 avhört Bergström. Varit åt Stava kl. 3 avhört dito Bergström 30. Gjort två tavlor av papp med bibelspråk, ( egna ) 31. Varit åt Ödeshög och köpt färger Februari 1888 1. Gjort en liktext efter Alfred Friberg i Sunneryd 34. Gjort en oljetavla av papp, ( ett landskapsstycke) 5. Varit åt Bultsbol kl. 10 avhört Gustavsson i Lyckan 7. Varit åt Lövsta Handelsbod i Adelöv och köpt färger 8. Börjat måla möbler till marsmötet åt Frans Johansson på Gärdet. 12. Varit åt Bultsbol kl. 10 avhört C. Hagman, Öna 1318. Varit hos Frans Johansson, Gärdet och målat till marsmötet: 2 shiffonierer a' 1,75, 4 dragkistor a' 1,62. Varit hos Johan Nätt och målat en dragkista till mötet Varit i Börstabol hos Gustav Pettersson och målat 3 amerikakoffertar åt G. Pettersson, Th. Bank och Hulda Samuelsson. Och dito ett åt Axelssons Hulda i Hartsbol. 21. Varit åt Ödeshögs torg 2225. Varit i Ruskilsby hos Johan Larsson, målat två sängar, 2 skänkar, 1 byrå och ett spelbord. Summa 9,50 2728. Varit i Hartsbol och målat ett amerikakoffert. Gilbert hos Frans Danielsson. Varit åt Kulhult hos Carl Viss målat ett dito koffert åt Anna. Varit åt St. Krokek hos Frans Johansson och målat 4 shiffonioerer till mötet. Mars 1888 3. Varit hos Axel i Lyckan och hjälpt honom att ådra sex möbler till mötet 7. Varit åt landsvägen och hävt snö för Fogeryd 59. Gjort en liktext åt Johannes på Fälla efter Johan August som dog 1857. Dito en liktext efter Johannes Andersson i Öj an samt gjort om en gratulation åt Frans V Jonsson i Haddåsen 10. Varit åt auktion i cm. i Lilla Krokek efter Oskar, Axel och Johan, köpt 3 stämjärn,1 kr 5 öre samt en svart väst, öppen 50 öre 11. Varit åt Öja och hälsat på hos Jenny 12. Varit med åt landsvägen och hävt snö 13. Varit åt Ödeshögs torg 14. Varit åt Stavreberg hos Johan Nätt och målat en shiffioner 16. Varit åt auktion i cm. i Lilla Krokek efter August Andersson och Emil, köpt en foghyvel, 1kr 60 öre, en glashyvel och 2 limskruvar, 35 öre, 4 butelj er ( 1/2 qv. ) olja, 5öre 1929. Varit hos Frans Johansson i St. Krokek och målat 3 chiffonier, 2 dragkistor och en skänk 19. Varit åt auktion i e. m. i Munkeryd efter AnnaCarin 21. Varit åt Klämmestorp i cm. efter en svarvstol, köpt av Johan Jönsson i Hartsbol, hemma imellanåt målat en spinnvagn åt mor, 5 räfsor, 2 liar,1 bytta, 1 fjärling, ett koffer som F. gjort åt mig samt lagat om svarvstolen 26. Varit åt Stava kl. 1 och avhört en predikant från Jönköping 2629. Varit i Stavreberg hos Johan Nätt och målat ett skrivbord 30. Långfredag. Varit åt Bultsbol kl. 10 och avhört Gustavsson i Lyckan 31. Varit hos Axel i Lyckan och ådrat 3 möbler åt honom April 1888 1. Påskdagen. Varit åt Bultsbol kl. 10 och avhört Gustavsson i Lyckan 3. Varit i Basliden hos murare A.J. Engvall och målat en shiffioner, 1,75 och ett halvt dussin stolar, 2 kr. samt ett bord med skuren fot 1,25. Hos Ivar Ljungblad målat en skänk 1,75 7. I Sunneryd och namnat ett koffer åt Viktor samt strukit ett dito åt Emilia hos Fribergs Varit i Öj an hos Jonas Hansson och namnat ett koffer åt Adolf och Henning 914. Varit i Hartsbol hos Johan Jönsson. Målat ett rundbord 1,10 en spegel och en liten stol 10. Varit åt Ödeshögsmötet 1014. Varit i St. Krokek hos Frans Johansson och målat till majmötet 15. Varit åt Visingsö kyrka. Gått dit på isen 1621. Variti Ruskilsby hos Carl Samuelsson. Målat 6 möbler, 3 soffor och 3 sängar a' 1,50 summa 9 kr. Hos August Jakobsson målat 3 sängar 4,50 Åt Axel Larsson i Armundeby målat en byrå 1,50 Varit i Björnseryd hos Gustav Andersson och målat 4 sängar 2328. Varit i St. Krokek hos Frans Johansson och målat 7 möbler, 3 skänkar, 2 dragkistor, 2 shiffonier och ett sockerskrin Varit i Stavreberg hos Johan Nätt och målat en skänk. Åt Gustav R. Johansson i Bankaby målat ett amerikakoffer och en korg 26. Varit åt Grenna marknad 28. Varit hos Axel Gustavsson i Lyckan och ådrat och fernissat 4 möbler på cm. 29. Varit åt Stava kl. 10 avhört A. Lundmark 30. Varit hos Johan Johansson i St. Krokek och namnat 5 säckar åt honom Maj 1888 5.Varit i Bankaby hos livgr. J .P.Wetter, målat en soffa,l fransk byrå,ldragkista,ett enfotsbord, en kärna och en fogelbur. Varit i Kulhult hos J .Sandberg, målat ett slagbord, ett fyrstegsbord, ett klockfodral och en bytta. 6. Varit åt Ödeshögs kyrka, gått till nattvarden. 712. Varit åt Sj öberga, hos Johan Nilsson, målat 2 köksskåp,hyllor,en bytta mm. Samt strukit tak och tapetsertat i två förstugor och köket samt lagning, summa 25 rullar tapeter. 10. Christi Himmelsfärdsdag. Varit åt Kopparp hos skomakare Carlsson på samling kl. 10. 12. Varit åt Stava kl. 6 cm. avhört Lundkvist. 13. Dito varit och hört Lundkvist. 1419. Hos Frans Johansson i St.Krokek och målat 3 fönster och 3 dörrar samt tapetserat i förstugan 5rullar. 15. Varit åt Ödeshögs torg. 1617. Varit i Hartsbol hos Johan Albin Samuelsson och målat ett Amerikakoffer, 50 öre 20. Pingstdag. 21. Varit åt Stava kl. 10 och 6 cm. avhört Vigoff Andersson från Tranås och Gustavsson i Lyckan. 2228. Variti Fagerhult hos Gustav Jonsson målat 2 sängar,2 soffor,l skänk,l kommod, 2 bord ett sockerskrin, 2 dörrar och 6 fönster m.m. Summa 15 kr 50 öre Varit i Börstabol hos J .P. Håkansson och strukit en islår och hos Frans på Gärdet och strukit en arbetsvagn. 26. Varit i Lilla Krokek hos Carl Andersson och strukit en liggfj ädervagn, brun. 29. Varit åt Ödeshögs torg. 282/ 6 Varit i St. Krokek hos Frans Johansson målat 2 shiffonierer,2 dragki stor och 2 skänkar. Varit i Stavreberg hos Petrus Jonsson ådrat och fernissat 3 möbler Dito hos Axel Gustavsson i Lyckan och fernissat l möbel. Juni 1888 1 och 5. Varit åt Åryd hos urmakare Carl Pettersson och målat 24 bikupor, ljusblå 3.Varit åt Adelövs kyrka och avhört kyrkoherde Callander. 4. Varit åt Stava och avhört Pastor Hagström. Gränna 69. Varit hos Livgr. C.G. Krans och målat sex fönster, (böndernas ) 2 sängar,l skänk, ett rundbord en bokhylla och satt upp 5 rullar tapeter. För fönsterna 4 kr. samt 6 kr. av Krans. 10. Varit hos Kruse samt åt Frätsabola. 12. Varit åt Stava kl.2 på missionsauktion avhört Lundmark. 1319. Varit i Ruskilsby hos Aug. Jakobsson och målat en giggkärra, mörkblå Hos livgr. Kämpe målat 2 sängar en skänk en gungstol ett bord och ett halvt dussin stolar. 17. Varit åt Ödeshögs kyrka,barnen konfirmerats, Hilma. 20. Varit i Harsbol hos Frans Danielsson lagat och väggar. 21. I Kulhult hos Petter Magnus och strukit tak, satt upp 8 rullar tapeter. 2225. Varit åt Jönköping på lustresa. Farit på Öm bort och på Falken hem. Haft qvarter hos fru Pihl. 24. Variti Sofiakyrkan. 2730. Varit i Harsbol hos Alfrid Axelsson målat en soffa, ett enfotsbord, en dörrluft och 1 1/2 fönster 3 kr. 29. Hos Axel Gustavsson i Lyckan, ådrat 4 möbler. 284/7. Varit i Näteryd hos Gustav Johansson målat en skänk, en soffa, en byrå,ett slagbord, 4 dörrlufter, 5 fönster, strukit taket och satt upp 4 rullar tapeter. 11 kr. Juli 1888 2. Hos Johan Jönsson i Harsbol strukit en köksdörr och ett spisbräde. 3,4,5,7,14,16. ILilla Krokek hos Alfrid Jonsson målat 3 dörrlufter, 4 fönster samt grundat 3 fönster. 6,9,11,12. Variti Gåsabol hos Jonas Fredrik målat en säng, en soffa,en skänk,ett slagbord, 4 stolar,en drikesstånna och ett koffer. Åt Frans Vissman målat en soffa. 6,12,14. Varit åt Kopparp hos Carl Edvard strukit en liggfj ädervagn 4 gånger, brun. 9. Varit åt Löfsta handelsbod. Varit åt Stava kl.4 avhört P. Malm samt CarlPetter i Myrsjö. 10. Varit åt Ödeshög och köpt färg. 13. IKlämmestorp hos Gustav Samuelsson och strukit en arbetsvagn, brun. 75 öre. 14. Varit i Tellekullen hos Anders på Sand målat l4 räfsor och en lie, blå. 50 öre 1617. I Stavreberg hos Johannes Andersson och spänt ett tak. 1719. Hos Carl Johansson strukit tak satt upp 4 rullar tapeter. 1621. Dito hos Petrus Jonsson målat en shiffonier. 18. Dito hos Axel i Lyckan och ådrat 8 egna möbler. 19. Varit åt Grenna kl. 212 e.m. köpt färg. Johan Alfred varit med. 20,21,23. Hemma och rödfärgat. 2328. Varit åt St.Krokek hos Frans V.H. Johansson målat 2 skänkar och 2 dragkistor till augustimötet. I Stavreberg hos Petrus Jonsson målat en fruntimmersshiffonier. Varit hemma och målat en soffa åt Johan Alfred Johansson. 31. Varit åt Gåsabol och femissat om möblerna, se den 6 juli. Augusti 1888 1. Varit åt Ödeshög och köpt färger. 24. Varit i Börstabol hos J .P. Håkansson och strukit knutbrädema och fönstren på byggningen. 616. Variti Kopparp hos Carl Edvard Gustavsson, målat 19 fönster och 9 dörrar, en spis och en kakelugn, gula samt satt upp 6 rullar tapeter. 12. Varit åt Klöverdala kl. 10 och 3 avhört Telander och Pastor Svennoni samt åt St. Aleryd hos Oskar. 16. IMörstorp, Grenna hos gratialisten Sunnblad. l724.Varit i St. Krokek hos Frans H Johansson och målat 3 shiffonier, en skänk till septemberrnarknaden, första lasset. 20. Varit åt Grenna och köpt färg, varit med Johan Alfred. 2225.Varit i Bjömseryd hos Gustav Andersson,målat 4 sängar till septembermötet. 27. Varit i Stavreberg hos Carl A. Johansson på Fellan, satt upp 3 rullar tapeter. 271/9. Varit i St. Krokek hos Frans W.H.Johansson, målat 2 skänkar och 3 dragkistor till septembermötet. I Stavreberg hos Petrus Jonsson, målat 1 shiffonier,1skänk,och 2 dragkistor till septembermötet. Åt Greta Berg, målat en tavelram. September 1888 1.Varit åt Stava kl. 6 e.m.avhört Vennerberg från Huskvarna 222.Vid VadstenaÖdeshögs järnväg hos A.F.Kruse 212 i Alvastra station, 1319 i Omberg 2022 i Väversunda station och målat tak och väggar,fönster och dörrar oljefärg samt rödfärgat utvändigt. 9.Varit åt Heda kyrka, avhört pastor Ekman fm. varit åt Omberg, Hj ässan samt Alvastra kloster på em. 15.Varit åt Dagsmosse kl. 7 em. avhört Thelander 16.Varit åt Rogslösa missionshus kl. 10 fm. och 7 em. avhört dito Thelander m.fl. från Vadstena. 2429.Varit i St.Krokek hos Frans W.H.Johansson,målat 3 shiffonier.3 skänkar och 4 dragki stor till oktoberrnötet. 29.Varit hos Petrus Jonsson Stavreberg, ådrat och fernissat 5 möbler till oktobermötet. Oktober 1888 16. IVäversunda station, 713 i Borghamns station,1420 i Herrestads station och 2126 i Ameberga station,målat tak och väggar,fönster och dörrar i olj efärg samt rödfärgat utvändigt. 7.Varit åt Borghamns fästning kl.3 em. och avhört Väversunda pastor samt åt Hovanäs stenbrott. 14.Varit åt Vadstena,varit i kyrkan kl. 10 fm. avhört Fräl sningsarrnen i slottet kl. 1/2 4 em. 21 .Varit åt Hospital skyrkan Vadstena kl. 10. Avhört Frälsningsarmen kl. halv tolv. 273/1 1 .Varit i St.Krokek hos Frans W.H.Johansson och målat 6 shiffonierer,4 dragkistor och 4 skänkar till novembermötet. 30.Varit åt Ödeshögs torg, friveckotisdag. November 1888 59.Varit i Kulhult hos Per Magnus och målat 1 säng,6 stolar och 6 innanfönster. IKlämmestorp hos Gustav Salomonsson och målat 1 rundbord och 6 stolar. Hos livgr Ros och målat 3 bord. 56.Varit i Näteryd hos Gustav Johansson, målat 5 innanfönster. 101 1 .Varit åt Uckleby i Tollstad socken på bröllop hos Johan Larssons, Fransas och Annas. 12.Varit åt Siggeryd kl. 10 på husförhör, Pastor S.Snellman. Hemma emellanåt och målat ett rundbord och 6 stolar åt Fina i Boeryd, Grenna. 1314.Varit i Klämmestorp hos Gustav Salomonsson och spänt och strukit ett tak. Hemma emellanåt,målat en komod åt Alfred Nilsson. 15.Dito i Klämmestorp, hos Johannes och satt upp 3 rullar tapeter i köket. 16.Varit Lövstads handelsbod. 1719.I Lilla Krokek hos Alfred Jonsson, satt upp 8 rullar tapeter i köket. 20.Varit åt Ödeshög och köpt färg. 21 .Varit åt Gåsabol och strukit en skänk, 2 byttor, och en vattenså hos Jon och Frans Vissman 2224. I Bankaby hos Johan Andersson, målat 2 Amerikakoffer åt Signe och Hanna. 23.Varit åt Strömsberg Vid Stockseryd på em. och köpt 2 oljekrukor, 15 öre hos målare C. Andersson. 25.Varit åt St.Aleryd hos Kruse och hälsat på August samt åt Frätsabola. 2630. I St.Krokek hos Frans W.H.Johansson och målat 4 skänkar och 5 shiffonierer, 2 rundbord och 3 sockerskrin till decembermötet. December1888 1.Varit hos Axel Gustavsson i Lyckan och ådrat 4 möbler. Dito hos Petrus 2 möbler. 3.Varit åt Stava kl. 10 och 2 thört Palmqvist och på missionsauktion. 4.Varit åt Ödeshögs torg. 13.Varit åt Ormäs qvam, dragit dit. 1415.Varit åt Skog i Åby hos G. SVärd och satt upp 7 rullar tapeter och grundat förstugu dörrarna i den nya byggningen. Hemma emellanåt, gjort oljefärgstaVlor. l6.Varit åt Stava kl. 4 thört P.A.Malm. Varit åt Harsbol på qVällen Vid Vådeld, Fransas ladugård nedbrunnen. 1722.Varit i St.Krokek hos Frans Johansson, målat en byrå och en skänk, beställda, samt 4 skänkar till januarimötet. 18.Varit åt Ödeshögs torg. 20.Varit hos Petrus Jonsson, ådrat och femissat en byrå. 23. Målat en spegel åt Wetter. 2224 2729. I St.Krokek hos Frans W.H.Johansson och målat 4 dragkistor till januarimötet. 25.Juldagen. Varit åt Stava kl. 1/2 6 på julotta och thört Johan Tupp och C.Andersson i Kopparp. 26.Annandag. Varit hos Johan Alfreds i em. bjudning. 27.Varit hos Johan Nätt på fm. dito kafferep. 29. Åt Wetter Vid Bankaby och målat en spegel, skuren. 30.Varit åt Öja, hos Jonas H:s på bjudning. Varit åt Stava kl.4 em. thört P.Malm från Hjo. 3 1 .Varit i Klämmestorp hos Ros och strukit tak och satt upp 12 rullar tapeter. Ett år har så gått och ett nytt förestår 1889 Januan1889 1.Varit åt Bultsbol kl. 10 och avhört Segeant Vitfelt. 2.Varit åt Ödeshög på fm. På em.åt Stava kl.4 på söndagskolefäst, avhört Malm. 7.Varit hos Aug.Andersson i Stavreberg kl. 5 cm. på samling.Johan Nilsson, C och Frans Andersson Kopparp. __ 8.Varit åt Odeshögs torg. Sedan hos Johan Johansson St.Krokek kl.5 på samling.Johan Nilsson och Johan Nätt. 10.Varit åt Sjöberga kl.5 på samling.Johan Tupp, August Bad och Melin. l 1.Varit åt Munkeryd kl.5 hos Johannes Andersson på samling.Johan Nilsson,Johan Tupp och C. Andersson. 12.Varit åt Kopparp kl.5 hos Frans Andersson på samling. Johan Nilsson, August i Röjarp Carlsson och C. Andersson i Kopparp. 13.Varit åt Stava kl.5 cm. på samling. Johan Nätt och Carl Andersson i Kopparp. 20.Varit åt Kopparp kl. 10 hos Carlsson på samling, avhört C. Andersson och Carlsson. Åt Öjan på em. 21.Varit åt Havrekullen i em. på auktion efter Jonas köpt en sångbok, 5 öre. 24.Varit åt Stava kl.2 avhört Eriksson från J önköping. 25 .Varit åt Grenna marknad. 27.Varit åt Sjöberga kl. 10 på samling, några från Småland.th åt Bultsbol kl.5 em. på söndagskole fest hållen av Eriksson från Vadstena. 283 l .Varit i St.Krokek hos Frans Johansson och målat 3 shifñonerer och 2 skänkar till febr.mötet. Februari 1889 l.Varit hos Petrus Jonsson, ådrat och femissat 3 möbler till mötet. 2.Dito hos Axel Gustavsson och ådrat 5 möbler till mötet. 5.Varit åt Ödeshögs torg. 1014. I St.Krokek hos Frans Johansson målat 3 shiffonierer och 2 dragkistor. 1621. I Krokek hos dito målat 3 shiffonierer och 2 dragkistor. l6.Varit åt Munkeryd kl.6 hos Johannes Andersson på samling, några från Småland. l9.Varit åt Ödeshögs torg. Åt dito missionshus kl.10 avhört Smedberg. 20.Varit åt Stava kl. 10 avhört dito Smedberg. 2128. I Stavreberg hos Johan Nätt och målat 2 shiffonierer till marsmötet. 23.Varit hos C.P. Ros Klämmestorp och namnat två Amerikakoffer. 252/3. I St.Krokek hos Frans Johansson och målat 5 shiffonierer och en dragkista till marsmötet. Mars 1889 1. Varit hos Axel Gustavsson i Lyckan och ådrat 4 möbler. Dito hos Petrus Jonsson och ådrat och femissat tre möbler till mötet. Varit åt auktion i e.m. hos C.P.Ros vid Klämmestorp, köpt en klocka 3 kr 5 öre, 1 spegel 90 öre och sex butelj er 10 öre. 4.Varit åt Stava kl. 10 avhört Eriksson från Jönköping 5. Varit åt Ödeshögs torg, dragit. Varit åt Frebol hos Dahl, målat 2 amerikakoffer,Evelina J oseñna och HildaMärta. lO. Varit åt Bultsbol kl. 10 avhört C.Hagman, Bunkabola 1216. I St.Krokek hos Frans Johansson och målat 4 shifñonerer till aprilmötet. l7. Varit åt Haddåsen hos Kylen och avhört Vitfelt. 1823. Varit i Kushult hos Carl i Bengtagården målat l soffa, en komod och 8 stolar strukna i olj efarg 3 kr. 1923. I St.Krokek hos Frans Johansson målat 3 shifñonerer,3 skänkar till mötet.2 till majmötet av dem. 2028. I Stavreberg hos Johan Nätt och målat 2 dragkistor till mötet. 21. Varit åt Ödeshög på beväringsmönstring Nr. 36 2228. Målat om en liggf] ädervagn åt Johan Larsson i Uckleby, Västra Tollstad. 24.Varit åt Bultsbol kl. 10 avhört Vennerberg från Huskvarna. 29. Varit hos Axel i Lyckan och ådrat 2 möbler. Dito hos Petrus Jonsson ådrat och femissat 3 möbler. 302/4.Varit i Uckleby hos Johan Larsson och femissat vagnen,se den 22. Femissat möbler åt Frans Johansson i Krokek. Varit hos Anders Hedlund och strukit två arbetsvgnar. 3 l. Varit åt Heda kyrka och avhört Ullman från Rök. April 1889 36. I Bankaby hos livgr.Wetter målat en vagga (Anders Skorperyd) 2 stolar en blombänk,ett ämbar och en koffer. 813. I St.Krokek hos Frans Johansson målat 2 dragkistor 2 shifñonerer och 2 skänkar (en beställd) till majmötet. lll3. Varit i Hartsbol hos Alfred Axelsson målat en kakelugn, gul utan spackling. 1520. I Ruskilsby hos Carl Samelsson och målat 2 sängar, 3 soffor och 3 spelbord till majmötet summa 9 kr 75 öre. Hos C.A.Larsson målat l skrivbord och en bokhylla. 12 kr 50 öre. Hos August Jakobsson målat 2 sängar till mötet. Hos Jakobs änka målat en skänk. Hos Kämpe bättrat på och fernissat om möbler. l9.Långfredag. Varit åt St.Smedstorp hos Carl (Färdig) på samling kl.2 avhört Johan Nätt och C. Andersson. 21.Påskdag. Varit åt Stava kl.2 e.m. avhört Sergeant Vitfelt. 22. Varit åt Haddåsen kl.10 avhört Sergeant Vitfelt hos Frid. 2327. I St.Krokek hos Frans Johansson målat 4 shiffionier till majmötet. 2326. Varit hos Johan Nätt målat l shiffonier, l skänk och en dragkista till dito möte. 27. Varit hos Axel i Lyckan och ådrat 6 möbler på f.m.Dito hos Petrus Jonsson ådrat och fernissat 3 möbler e.m. 294/5. Varit hos Johannes på Fella målat en köksspis, grå. Dito hos Carl Johansson en spis inne i stugan. 30. Varit åt Ödeshögs torg, draget. Maj 1889 l4. INarbäck hos Alfred Pettersson målat 2 soffor, ett rundbord samt bättrat på fönster 5 kr. 5 .Varit åt Adelövs kyrka avhört Kalander. 61 1. IMörstorp, Grenna hos G. Sundblad målat 2 1/2 fönster, 3 dörrar, 1 soffa, l säng, 1 slagbord, två fyrstegsbord och 6 stolar mm. Summa 14 kr. Hos Johan Hult målat 5 fönster,4 dörrar,l skänk,lbord mm. Summa 12 kr. Hos Alfred Sundblad målat l soffa, l slagbord och en skänk. 4 kr. IVändelstorp hos Carl Pettersson målat l soffa. lkr.50öre. Åt pigan Eva i Kleva l skänk lkr.50öre 12. Varit åt Bultsbol kl. 10 avhört C. Hagman. l321. I Bankaby i knekttorpet målat fönster och dörrar. l322. Varit i St.Krokek hos Frans Johansson målat 3 dragkistor, 2 byråer, l skänk, lbord och två sockerskrin. 1418. I Lilla Krokek hos skomakare Alfred Jonsson och målat l soffa, l säng, 1 dragkista samt köksspisen. 5 kr.50öre. 23. Rest till Mjölby på Väg till Malmen. 243 l. Varit på Malmslätts exisplats. Juni 1889 ll7. Malmslätts exisplats. 2 och 9 de gått vakt. Varit åt Linköping på första permission. l9. Varit åt Stava kl.10 avhört Tall, Lundmark, Eriksson Vadstena och kyrkoherde Carlsson. 2030. I Börstabol hos J .P.Håkansson satt upp 10 rullar tapeter, spänt ett tak, strukit 2 tak målat 2 sängar, 6 stolar, 5 vattensåar, 4 ämbar och 7 byttor, strukit om spisen samt 2 takrännor mm. 2529. I St.Krokek hos Frans Johansson och målat l shiffonier, 2 byråer och 2 dragkistor till julimötet. 25. Åt W.Nilsson i Skrädeberg målat en vagn. I Harsbohl hos Frans Danielsson strukit tak och satt upp 7 rullar tapeter. 30. Varit åt Heda kyrka varit med Jenny samt åt Uckleby. Juli 1889 210. Varit i Öjan hos Jonas Hansson målat fönster och dörrar, strukit tak och satt upp 9 rullar tapeter. 3 .Varit åt Grenna och köpt olja med Jonas Hansson. 11. I Svinåsen hos Anders Carlsson och grundat fönster och dörrar. l2. Dito samt åt Lövstads handelsbod. l2l9. Variti Porsarp hos Gustav Lidholm och målat 3 sängar, l soffa, l skänk, 6 stolar, 2 fyrstegsbord, 4 dörrar, 4 fönster, en spis, strukit tak och satt upp 11 rullar tapeter. Hos Andreas målat 6 innanfönster. 16. I Kopparp hos Carl Edvard satt upp 7 rullar tapeter. 2022. I Stavreberg hos Britta Larsson strukit en vagn. I Lilla Krokek hos Alfred Jonsson målat ytterdörrarna. I Stava hos Oskar grundat 2 ytterdörrar. 2227. Varit i Krokek hos Johan A.Johansson hjelpt Johan Jonsson att rödfärga. 263/ 8. I St.Krokek hos Frans Johansson målat 5 skänkar, 3 byråar och 4 dragkistor till mötet. Augusti 1889 Varit hos Johans i St.Krokek kl. 2 e.m. på samling. 5.Hos Frans Danielsson Harsbol och grundat en vagn, brun. 510. IFagerhult hos Bäck målat 8 fönster, 6 dörrar, 1 säng, 1 soffa, l dragkista, l bord samt lite slätstrukna möbler, satt upp 17 rullar tapeter. l22l. I Lilla Krokek hos Anders Magnus och målat l skåp samt spisen i oljefärg, taket mm. 12. I Lilla Krokek hos Vass målat 4 fönster. Hos livgr. Hård och målat fönster. l3l7. I Kråkeryd hos Carl Otto Reinhold Andersson målat 2 soffor, 3 sängar, l shiffionier och 3 bord. 152 l. Hos Johan Nätt målat en dragkista åt Amanda Johansson St. Krokek. 2227. Varit i Näteryd hos Johan Bengtsson och målat 2 sängar, l klockfodral, l skåp, l kommod, 4 dörrar mm. 263 1. I St.Krokek hos Frans Johansson målat 7 shiffonierer, 3 dragkistor och 2 skänkar till sep.mötet. Dito åt Petrus målat en skänk och en dragkista hemma. 29,3 1, 14,16. Varit i Börstabol hos J .P.Håkansson och strukit ett staket, grönt. September 1889 2. I Munkeryd hos Johannes Andersson strukit fönstren utvändigt. 3l2. I Boeryd, Grenna hos Jonas Lång målat fönster och dörrar, spänt och strukit tak samt satt upp 35 rullar tapeter. Hos August Johansson och grundat fönster och portar i ladugården. Målat en likkista. l3. Varit åt Adelöfs marknad. l724. I Munkeryd hos Johannes Andersson målat fönster och dörrar, spänt och strukit tak samt satt upp 17 rullar tapeter i kök och boningsrum. 2328. I St.Krokek hos Frans Johansson målat en skänk, 2 shiffionerer, 3 dragkistor samt 4 toalett byråar. I Rossholmen hos Aug.Andersson målat 2 skänkar och 2 dragkistor till oktoberrnötet. Varit hos Axel Gustavsson Lyckan ådrat 5 möbler. 22. Varit åt Haddåsen kl. 11 avhört Vestman och Östanå sångförening. 29. Varit åt Stava kl. 11 avhört Landström och Östanå sångförening. Oktober 1889 30/95. Varit i Munkeryd hos Carl Pettersson och målat en liggf] ädervagn, svart. I St.Krokek hos Johannes Alfred Nilsson och målat en skänk och en pall.Dito hos Johanna på Gärdet strukit 5 stolar och 1 bord. 3. Varit åt Trehörnamötet. 8. Varit åt Ödeshögsmötet. 9. Målat l/2 dussin stolar åt Mårtens dotter i Gumby. lO. Varit hos Carl Viss i Kulhult och strukit tak samt satt upp 8 rullar tapeter. 15. Varit med Carl Jonsson i Börstabol åt Sj öberga och skrivit om vågmärkena. 1621. Varit i Amundeby, Åbysocken hos Johan Carlsson och målat 2 soffor, en shiffioner och ett spelbord. I Klåmmestorp och målat en sång, ett skåp, ett bord mm. 19. Varit åt St.Åby kyrka vatt nattvardsgång. 2226. I St.Krokek hos Frans Johansson målat en skänk, ett bord, runt, två fyrstegsbord, en komod och ett halvt skrivbord, beställda. Åt Selma Frejd Skrädeberg målat en liten dragkista. 23. Varit åt Stava och skrivit ett vågmärke åt St.Krokek. 24. Varit åt St.Smedstorp och namnat ett arnerikakoffer åt Carl 0.Carlsson. (Ärlig) Åt Greta i St.Smdstorp målat en gravvård efter Olaus. 25. Varit åt Grenna marknad. 22.Varit åt Stava kl.3 e.m. avhört Johannes Johansson. 28. Varit åt Gumby och femissat en dragkista. Åt Harsbohl grundat fönstrena i den nya ladugården hos Frans Danielsson. 282/ 11. I St.Krokek hos Frans Johansson målat 4 skånkar, 2 dragkistor, 5 shiffionerer, 4 fyrstegsbord, 4 enfotsbord och en komod till mötet. Dito i St.Krokek hos August Andersson och målat 2 toalettbyråar till mötet.Varit hemma och målat en shiffioner och 2 skånkar åt Petrus Jonsson till mötet. November 1889 49. I Lilla Krokek hos Anders Magnus målat 2 dörrar. Dito hos Carl Andersson 6 stolar. 5.Varit åt Ödeshögs torg. lO. Varit åt St.Krokek kl. 2 e.m. på söndagsskola. 1115. I St.Krokek hos Frans Johansson målat 2 skånkar, en byrå, 4 bord och en vagga. 16. Hos Johannes på Fellan satt upp 6 rullar tapeter i köket och farstun. l7. Varit åt Kopparp hos Carlsson kl. 2 på söndagsskola. 19. Varit åt Ödeshögs torg, (Ritat av Ödeshög) Varit åt Stava kl. 4 e.m. avhört Palmqvist. 20. Hemma emellanåt målat åt Albin Pantzar en liggf] ädervagn. 21. Varit åt Stava kl. 10 avhört Pastor Hagström, missionsauktion. 2223. Varit i Skorperyd hos August i Maltmossen spånt ett tak. 24. Varit åt Bultsbol kl.10 avhört sergeant Vitfelt. kl.2 i Stavreberg söndagsskola hos Augustas. 2530. Varit i St.Krokek hos Frans Johansson målat 2 skånkar, 3 shiffionerer, 2 byråar och 2 skriv bord till decembermötet. I St.Krokek hos August Andersson målat två skånkar och en dragkista till mötet. December 1889 1. Varit åt Kopparp kl. 2 på söndagsskola hos Frans. 25. Varit i Kushult hos Carlotta Leijon målat en soffa och en skänk. 617. I Kalvhult hos Albin Pettersson och målat en liggf] ädervagn, en skrynda och två sängar. 8. Varit åt Sj öberga kl. 2 på söndagsskola Augusti Porsarp. lll4. Målat en gravvård efter Oskar och AnnaGreta i Krokek. 13,14,18,l9. Variti Daglösa hos Johan Andersson målat 2 sängar, l soffa, l skåp, l shiffioner, l dragkista samt fem stolar. 20. Varit hos Oskari Börstabol och grundat golvlister. 22. Varit hos Nordströms i Kopparp på söndagsskola kl. 2 Frans Andersson. 24. Varit åt Ödeshögs torg. 25. Varit åt St.Åby kyrka på julotta avhört Pastor Franse'n. 26. Varit åt St.Krokek kl. 10 på samling, Carl Andersson. 27. Varit åt Skog satt upp 8 rullar tapeter. 28. Varit åt Stava kl. 4 avhört Melin, söndagsskolfest. 29. Varit åt Klöverdala kl. 10 avhört Östanå sångförening. 30. I Stava kl. 4 avhört Lundmark och Telander. Ett axplock ur Karl A. Gustavssons kassabok 1889 Jan 8. AV Frans Johansson St.Krokek för möbelmålning 11kr25öre 12. AV August Gustavsson Näteryd målning av kista 35öre 25. AV Frans i Harsbol för målning av två bogträd 25öre Feb. 5.I Ödeshög köpt en rulle papp, Munksjö 200 qvfot, 2:60, 1 Termometer 0:50 2 meter ståltråd 0:10, Proviant 0:05, 1 bläckflaska med bläck 0:15 7. AV J .P.Håkansson för oljefärgstavlor qvittning av skuld l5. Kronoskatt för 1888 19. AV Gustav i Örberga för en liktext 23. AV C.P.Ros vid Klämmestorp för adressering av 2 arnerikakoffer 24. Av Eriksson från Jönköping köpt 2 böcker Dagens lösen och Guds Gåva Mars 5. AV Emelia och Hulda Dahl i Frebol för koffermålning 11. Av Frans Johansson St.Krokek för en oljefärgtavla ( landskap ) 11. Till Dito köpt l4 hg. draglim 21. AV Cristoffer Pettersson St.Aleryd ränta å en skuldsedel 30 kr 21. I Ödeshög, köpt 2 koppar kaffe C. i Norrgåm åkit med honom 29. Av Axel i Lyckan fått arbetslön April 2. Lämnat hemma ränta å skuldsedel ( 50 kr) 5% ” Dito arbetslön, rengöring av en vagn Till Maria för färgrivning 2. AV Johan Larsson Uckleby för målning av en vagn . AV Frans Johansson Krokek möbelmålning 9. AV Gustav Johansson i L.Smedstorp för ett säckmärke 9. Köpt en kappsäck ( malmen ) ” 4 alnar tyg a= 4:50 Till rock och byxor 3 alnar tyg a= 4kr Till sommaröverrock foder, knappar, 4 rullar tråd a= 12öre Juni 17. Till Carl i Äng skjuts hem och bort från Haddestad till Äng ” Hyra och frakt för kappsäcken 50 + 25öre ” Lön på malmen 36 öre Dito marschpängar 25. Enkel biljett till Linköping ” En kopp kaffe ” Köpt mat, dricka och mjölk 17. Av P.Olander för målning l887 lkr25öre 20. Av Johan Alfred köpt 2/3 lit.ättika, 2kg.krita, 2hg. såpa och 2 ark sandpapper ” Lemnat hemma till arbetsförening 25. AV F.Danielsson Harsbol Dagspenning 30. Tur och retur Ödeshög Alvastra 50öre 35öre 25öre 50öre lkr lkr25öre l5öre :5 4kr 44kr75öre 25öre U1 :5 8krl4öre 2kr5 8öre :5 75öre 3kr40öre 91öre 40öre lkr 25öre 2kr5 0öre 5 0öre l 0öre lkr75öre l8kr 12kr 48öre 2kr5 0öre 75öre 35öre 25öre 6kr20öre 62öre 3kr90öre 45öre Juli 3. Av C.Israelsson för målning av 4 bogträn 35öre ll. J .A.Lindqvist Lövstad köpt 6,8 kg guldocker, 1 kg engelskt rött och två penslar 3kr 13. Av Petrus Jonsson för målning + 1 gungstol 2kr 15. Av Vicktor Nilsson Skrädeberg målning av en vagn 6kr Januari 1890 23. I Torp St.Åby hos Petrus satt upp 7 rullar tapeter. Målat en graWård efter Carl Magnus Jonsson i Svembs Östergård. 5.Varit åt Kopparp hos Frans kl. 10 på samling avhört C.Andersson och två från Småland. 6. Varit åt Frätsabola samt åt Klöverdala kl. 4 e.m. avhört Pastor Franse°n. 7. Varit åt St.Smedstorp kl.5 e.m. hos enkan Färdig på samling C.Andersson och Carlsson. 8.Varit åt Stavreberg hos Augustas kl. 5 e.m. på samling avhört C.Andersson och J. Nätt. Varit hos Frans Johansson St. Krokek och målat en byrå åt Clara Granat. Åt Anders Magnusson målat 6 pinnstolar. 9.Varit åt Haddåsen kl. 5 e.m. avhört J .Tupp och Anders Magnusson Sten, i missionshuset. lO. Varit åt St.Krokek i e.m. på auktion efter Oskar Nilsson och Anna Greta. ll. Varit åt Stava kl. 5 e.m. avhört Skollärare Melin, August Bad, C.Andersson och Jonas på Rota. l3, l5,20,22. Varit i Kråkeryd hos Carl Augustsson och målat 6 soffor, en dragkista och 5 stolar. l5. Målat en liggf] ädervagn åt Frans Danielsson Harsbol. 19. Varit åt Bultsbol kl. 6 på bamfest avhört Gustavsson i Lyckan och Berg Ödeshög. Varit hos Johan i St.Krokek e.m. på bjudning. 24 Varit på Grenna marknad. 25,31. I St.Krokek hos Frans Johansson målat l shiffioner, 4 toalettbyråar, 3 skänkar och 2 dragkistor. Åt Axel Gustavsson i Lyckan målat en skänk och en komod till mötet. 26. Varit åt Bultsbol kl. 4 e.m. avhört Lundqvist. 30. Varit hos Carl Andersson i St.Krokek och grundat en vagn. Februari 1890 1. Varit åt Haddåsen kl. 6 e.m. avhört Sergeant Vitfeldt från Vadstena. 2. Varit åt Munkeryd kl. 2 på söndagsskola hos Johannes Andersson. 38. Varit i Lyckan hos Axel (Andersson ? ) målat 2 soffor, 2 sängar och en skänk, beställda möbler. 8. Varit med på begravningen efter Anna Eleonora Brun från St.Krokek. Varit åt Kopparp hos G.Nordström kl. 2 på samling C.Andersson. ll. Varit åt Ödeshögs torg. l3,l4,1820. I Kråkeryd hos Carl 0.R.Andersson målat 5 shiffionerer, 2 skänkar, 3 dragkistor och ett rundbord. l6. Varit hos Johans i St. Krokek kl. 2 på samling C.och Fr.Andersson. l7. Målat en liggf] ädervagn åt Anders Rudolf i Svemb. 21. I St.Krokek hos Frans Johansson målat 6 shiffioerer, en dragkista och 3 skänkar till marsmötet. 23. Varit åt Munkeryd kl. 2 e.m. hos Johan Berg på samling Carl och Frans Andersson Kopparp. Mars 1890 2.Varit åt Stava kl. 1/2 11 avhört Andersson från Jönköping. Varit åt Kopparp kl. 3 e.m. på samling hos G.Nordström 2 från Småland talat. 38. Hos Johan Nätt och målat 2 sängar. Åt N.G.Häger målat 6 stolar. Åt Petter på Bankaby ägor målat ett enfotsbord och stolar. 4.Varit åt Bultsbol kl. 6 e.m. avhört Lundqvist. 5.Varitåt Haddåsen kl. 5 avhört Lundqvist. 6. I Stava kl. 2 e.m. avhört dito Lundqvist. 9. Varit åt Sj öberga kl. 3 e.m. på samling C.Andersson och Augusti Rödjarp. lOl3. Varit hos Frans Johansson målat en skänk, en dragkista, ett bord och en komod, beställda möbler. Åt Frans Bengtsson Klärnmestorp målat en grafvård efter käramor Johanna Pettersson. l5l7. I Ruskilsby hos Johan Larsson målat 4 sängar, 3 skänkar, 7 spelbord och 2 fyrstegsbord till aprilmötet. Åt Gustav Larsson en byrå, ett spelbord och ett fyrstegsbord. Åt Carl Samuelsson l stol summa 18 kr. 1822. I Kråkeryd hos Carl Otto Andersson målat 3 skänkar, 3 dragkistor och 2 toalettbyråar. 1926. Varit i Lyckan hos Axel Gustavsson målat 2 shiffioerer, en skänk, l dragkista och ett fyrstegsbord. 2429. I St.Krokek hos Frans Johansson målat 3 shiffionerer, 3 toalettbyråar, 3 dragkistor och en skänk 23. Varit åt Haddåsen kl. 10 avhört C.Hagman Bunkabola. 29,31. Åt Johan Larsson Uckleby strukit en arbetsvagn, brun. Varit åt Munkeryd kl. 6 e.m. hos Johannes Andersson på samling A.F.Kruze F.0.Andersson St.Ahleryd med flera. 30. Dito kl. 10 och 3 samling. April 1890 3. I Lilla Krokek hos Alfred Jonsson målat en skänk och sex stolar. Åt N.G.Häger målat 2 bord. 4. Långfredag. Varit åt Haddåsen kl. 10 och 4 avhört Vestman och några sångare från Stötarp, samt åt Tuna och spisat middag 5.Varit åt Bultsbol kl. 4 e.m. avhört Vestman m.fl. 6.Påskdag. Varit åt Bultsbol kl. 10 avhört Gustavsson i Lyckan, Sergeant Verner och Berg Ödeshög. Varit åt Stava kl. 2 e.m. avhört skollärare Melin, Gustavsson i Lyckan, Sergeant Verner och Berg i Ödeshög. Bildat blåbandsförening. Inskriven som medlem nr: 26. 7. Varit åt Haddåsen kl. 10 avhört Hagman och Frybom från Linköping. 8. Varit på Ödeshögsmötet. 912. I Fagerhult hos Bäck målat en soffa, en skänk, 3 gungstolar,6 pinnstolar och 2 trädgårdssoffor. Hos Johan Andersson strukit ett skåp, grått 50öre. 9.Varit åt Bultsbol kl. 10 avhört Carl Pettersson från Myresjö. l3. Varit åt söndagsskolan, börjat i Stava kl. 10. 14 och 25. I Hartsbol hos Johan Jonsson strukit tak, spänt väggar och tapetserat 8 rullar. 1619. Varit i Kråkeryd hos Carl Otto Andersson målat 5 skänkar, 2 dragkistor och en toalettbyrå. 20. Varit i Stava kl. 12 på samling Fr. Andersson och Johan Nätt. 2124. I Bodebol hos Carl Persson målat 4 soffor, 2 skänkar,l shiffioner, 2 bord och en komod. Dito hos Johan i Ugglemossen målat en soffa. 24. Emellanåt åt Johan Alfred målat 2 skänkar, åt Skänninge. Åt Johan Nätt målat en skänk, en dragkista och en toalettbyrå. 26. Varit åt Stava kl. 10 avhört Gustavsson i Lyckan. Missionsauktion 75 öre. Varit åt Kopparp i e.m. hos Frans på samling, Frans i Ahleryd, August i Rödjarp och Carl Andersson. 27. Varit åt Stava kl. 11 på samling. 283/5. Varit i St.Krokek hos Frans Johansson målat 5 toalettbyråar, 3 dragkistor och 2 skänkar till maj mötet. Åt Axel i Lyckan målat l shiffioner, 3 dragkistor och en skänk till majmötet. Maj 1890 4. Varit åt Stava kl. 10 på söndagsskola. Dito kl. 3 e.m. på blåbandsmöte C.0 Nilsson Munkeryd. 5. Varit åt Grenna hos doktorn för tandvärk mm. samt köpt penslar. 6,8, 10,12. I Kulhult hos Per Magnus målat en dragkista och ett bord. Hos Carl Pettersson strukit en torgvagn, mörkbrun. 7. IKopparp hos Carl Edvard satt upp 10 rullar tapeter. 9. Varit i Holkaberg hos Kyle°n strukit tak och satt upp 5 rullar tapeter. Åt Frans Johansson St. Krokek strukit en vagn, gul. Åt Frans Palm målat en soffa ät Borghamn. 11.Varit ät Stava kl. 10 på söndagsskola. 1214,16,17. I Sjöberga hos Johan Nilsson mälat en liggfj ädervagn, mörkgrön, 1 skänk, 2 byttor, strukit taket i köket samt strukit öfre delen av spisen. 15.Varit ät Sjöberga kl. 10 på söndagsskola. Frans i Kopparp, Johan Nilsson och Johan Nätt. 18. Varit ät Stava kl. 10 på söndagsskola för de små. Varit hos Johans i Krokek kl. 2 på samling Carl och Frans i Kopparp. 19. I Torp St. Åby hos Petrus strukit tak och satt upp 6 rullar tapeter. 2123. Varit i Näteryd hos Johan Bengtsson och målat fönstema utvändigt. 22,23,24. IHartsbol hos Frans Danielsson och målat ett staket, ljusgrönt, 2 takrännor, en så och ett ämbar. 25. Varit ät Stava kl. 10 på barnsöndagsskola. 2731. 1 St.Krokek hos Frans Johansson målat 2 shiffionerer och 3 skänkar. Varit i Bultsbol hos Oskar Fransson 1 shiffioner och 2 skänkar. IGyllinge hos Carl Persson i Sörgäm och målat 1 dussin stolar, ett bord och en giggkärra mm. I Staffanstorp hos Carl och målat ett bord. Juni1890 1. Varit ät Bultsbol kl. 10 och avhört J. Gustavsson i Lyckan. Varit ät Stava kl.3 pä bläbandsmöte. 37. Varit i Stavreberg hos August Andersson och målat fönster och dörrar, en säng, en dragkista och spänt ett tak med mera. Varit ät Stava kl. 6 e.m. och avhört Elmlund. 4. I Stava kl. 10 i dag avhört dito Elmlund. 8. Varit ät St. Åby kyrka avhört komminister Ankarberg. 914. Varit i St. Krokek hos Frans Johansson målat 3 shiffionerer och 2 skänkar, ett trädgårdsbord, en vagga och ett bord. Åt August i Boeryd målat en skänk. Åt Axel i Lyckan mälat 2 shiffionerer, 1 skänk och två sängar. Åt Johan i Amundeby målat en liggfj ädervagn. Åt Johan Alfred Johansson i Stavreberg målat fönster och dörrar, en säng, en dragkista och spänt tak. 13. Varit ät Stava kl. 10 avhört riksdagsman Jönsson. 15. Varit ät Ödeshögs missionshus kl. 10 på missionsmöte och avhört Lundmark, Holmvall, Elmlund och Kock m. fl. 16. Rest till Mjölby på väg till malmen. 173/7. Pä Malmslätts exercisplats. 26. Fältmarsch till Ledbergs kyrka. JUH1890 1. Fältmanöver ät Slaka, Vist och Linköping 2. Fältmanöver, Lagerlunda och Malmslätt Befälet: Generalmajor Hamilton. Överste Gadd. Överste Falkengren. Maj or Ahnström. Major von Vemstedt. Kapten Tholander. Löjtnant Sederbaum. Plutonchef serg. Kraft. Truppchef : korpral Frid. Halvtruppchefer: korpralerna Vallin och Stenborg. Fanjunkare Ekdahl. Dagkorpral Vass. 45. 1 Lilla Krokek hos C.Andersson strukit tak och tapetserat 14 rullar. 6.Varit ät Stava kl.3 e.m. bläbandsmöte Oskar Nilsson. 7.Verkstaden brunnit kl.5 eftermiddagen. 910.Hjälpt till att slå mm. 11,12,14.Hos Axel i Lyckan mälat 2 soffor och 2 komoder 1516.Varit ät Jönköping och köpt verktyg och färg, rest på Om frän Grenna.Haft logi hos muraren C.A.Gustavsson Klostergatan 27 1718,21,23. Varit i Näteryd hos Gustav Johansson och målat en spis samt 2 fönster och strukit tak. 17,19,21,23. Varit i Kopparp hos livgr. A.Lindberg och målat fem fönster. 19. Varit ät Boeryd Gränna hos August Johansson och grundat möbler. 20. Varit ät Bultsbol kl. 2 e.m. avhört en blind flicka. 2224. I Munkeryd hos Carl Pettersson målat fönster och dörrar, en soffa,strukit tak och satt upp 13 rullar tapeter. I Munkeryd hos C.0.Nilsson strukit 2 sittbänkar. I Siggeryd hos lärarinnan målat en skrivtavla. 251/8. I St.Krokek hos Frans Johansson målat 4 schiffionerer, 4 toalettbyräer, 4 dragkistor, 3 skänkar 26. Varit ät Bultsbol kl.8 e.m. avhört en blind flicka. 27. Varit ät Näteryd kl.2 e.m. pä samling Andersson, Nätt. Augusti 1890 2.Varit hos Johan Nätt och strukit taket. 3.Varit ät Stava kl.10 söndagsskolan. 5,7,8. I Glasfall hos Andreas Jonsson (laggare) målat en soffa, en säng, en skänk, ett slagbord, en byrå och tre stolar.Åt Johan i Daglösa målat ett rundbord. lO.Varit ät Stava kl.10 pä söndagsskola. lll4.I Siggeryds skola Spänt ett tak, satt upp 12 rullar tapeter mm. Åt Gustav Jonsson Öjan målat en liggf] ädervagn, mörkbrun. l5,30.Varit hos Johan i Gyllinge och målat en liggf] ädervagn, mörkbrun. 19291 St.Krokek hos Frans Johansson målat 4 schiffionerer, 3 toalettbyräer, 5 skänkar och två dragkistor. Varit i L.Krokek hos August Andersson och målat 2 dragkistor och 5 skänkar. Åt Carl Andersson målat en skänk och en gungstol. I Klämmestorp hos livgr. Ros målat fönster och dörrar. Dito hos Johannes målat kökstaket med olj efärg och en kakelugn samt satt upp 5 rullar tapeter. l7. Varit ät Sj öberga kl.2 e.m. pä samling och söndagsskola. 24. Varit ät Sj öberga kl.2 söndagsskolfest, skollärare Melin Grenna. 3 l. Varit ät Haddäsen kl.2 e.m. pä söndagsskolfest skollärare Melin. September 1890 l2,45,18,25. Variti Sunneryd hos Carl Israelsson målat 2 sängar, 2 soffor, 2 hömskäp, l slagbord, 2 smäbord, l klocka,2 förstugsdörrar, fönster mm. Satt upp tapeter. Åt Anders Magnus L.Krokek målat en gungstol. 23,8,10,l3. I Hartsbohl hos Alfred Axelsson och målat 12 fönster. 6.1 Kopparp hos Frans Andersson satt upp 10 rullar tapeter, 7.Varit ät söndagsskolan kl.10. Bläbandsmöte kl.3. 89. Åt Sunneby hos Klas Jern grundat tak och satt upp 19 rullar tapeter. 11, 13, 17,19. I Kopparp hos Johan Gustavsson och målat en liggfjädervagn, en torgvagn och en kärra. 12. Varit ät Adelöfs marknad. l4.Varit ät Munkeryds skolhus och avhört kontraktsprost J .F.Häll. Varit ät Stava kl.2 avhört Johan Tupp och Seder med flera. l5l6. Varit i Svemb hos skomakare Johan Porslin grundat fönster och dörrar. Dito hos Gustaf i Örberga. 18. Varit ät Stava kl.10 avhört pastor Ankarberg i Åby. 1926. I St.Krokek hos Frans Johansson målat 3 schiffionerer, 4 dragkistor, 3 skänkar, 6 toalettbyräer och ett spelbord. Åt Axel Gustavsson i Lyckan målat en soffa, en säng, 4 dragkistor och ett bord. 21. Varit ät Stava kl.l avhört J .Gustavsson i Lyckan, Sergeant Th. Verner, Heda samt Ödeshögs sängförening. Oktober 1890 110. I St.Krokek hos Johan Johansson mälat en liggfjädervagn, brun. Dito hos Alfred Nilsson målat en liggf] ädervagn. Varit i Holkaberg hos Johannes Alexandersson och målat en skänk och en bokhylla. I Narbäck hos livgr. Krans och målat en soffa och en byrä. I Sjöberga hos Johan Nilsson och mälat fönster. Åt Axel Gustavsson i Lyckan målat en soffa och ett bord. Åt livgr. Ross mälat fönster och dörrar. 6.Varit ät Stava kl.9 avhört Vahlborg. 13,15,17. Varit i St.Krokek hos Johan Johansson målat spisen i olj efärg. 12.Varit ät Ödeshögs kyrka avhört pastor Ankarberg. 14. Varit ät Ödeshögsmötet. 15. I Kushult hos livgr.Krans mälat fönster och dörrar. 1618. I Sunneby hos Klas Jern mälat 2 tak oljefärg. 18. Varit ät St.Krokek hos Johan Johansson på samling Frans Andersson. 2025. I Svembs södergärd (Porslin) målat en soffa, 1 skänk, 1 schiffioner, 1 skänk, 1 slagbord, 6 stolar och en kakelugn, spänt taket och satt upp 17 rullar tapeter. Hos Gustaf i Örberga och mälat en kakelugn och en skänk. I Erlandsgärden hos Maria mälat en liten dragkista. Varit hos smen Anders och strukit ytterdörrar. 26. Varit ät Stava kl.1 avhört Gustavsson i Lyckan. 27. I St.Krokek hos Frans Johansson och mälat 8 schiffionerer, 6 skänkar, 6 dragkistor och 2 skrivbord I L.Krokek hos August Andersson målat 4 skänkar. Åt Klärnmestorp och mälat en grafvärd efter Johannes Andersson. Varit ät Bultsbohl kl. 10 avhört komminister Ankarberg Åby missionsauktion. 31. Varit ät Stava kl.3 avhört missionär Johansson. November 1890 2.Varit till Lidas kl. 10 söndagsskola. Varit ät Stava kl.2 e.m. pä bläbandsmöte J .Nilsson. 3. Varit hos Johan Nätt och fernissat om en soffa mm. 47. I St.Krokek hos Frans Johansson mälat en schifñoner,en skänk och ett skrivbord. 68. I L.Krokek hos Alfred Jonsson spänt tak, satt upp 12 rullar tapeter och mälat golvlister mm. Till missionen mälat en dragkista och en komod. 9. Varit ät Sj öberga kl. 10 på söndagsskola. 12. Varit ät Siggeryd kl. 10 på husförhör Pastor Snellman. 14. Varit ät Sj öberga och lagat ett tak. 17,2022. I Holkaberg hos Gustaf Alfred Johansson målat en torgvagn, brun,en vattensä, 2 balj or och 2 byttor. 1821. I Lyckan hos Axel Gustavsson och målat 2 schiffionerer och 2 dragkistor ät Mariedam. 2229. I St.Krokek hos Frans Johansson målat 5 skänkar, 2 toalettbyräar, 4 dragkistor och 6 bord. I L.Krokek hos August Andersson målat 2 skänkar. I Börstabol hos Oskar Johansson mälat en skänk. 23. Varit med hos Per Olanders pä begravning i e.m. 30. Varit hos Johan Bergs i Munkeryd pä söndagsskola kl. 10 sedan på samling kl. 12 mm. December 1890 14. Hos Johan Nätt mälat en skänk ät Johan Pantzar i Rossholmen. 5. Varit hos Albin Berg i Munkeryd och satt upp 5 rullar tapeter. 6. Varit hos Carl Andersson i L.Krokek lagat ett tak. Varit hos Carlssons i Kopparp och strukit en kakelugn. 7. Varit hos Johannes Andersson i Munkeryd kl. 10 på söndagsskola, kl. 12 söndagsskolföreningsmöte Bläbandsmöte i Stava kl.2 C.O.Nilsson. 8,9,10. Varit i Kushult hos Gustav Jakobsson strukit tak, satt upp 16 rullar tapeter och målat en säng. 11.Varit med i Kulhult och hj elpt till att riva stugan. 12,13,1516. I Sunneryd hos Hädda och Mina Friberg målat en soffa, 6 stolar och strukit 2 dörrar. Hos Johan Nätt och målat en skänk åt Olsson i Bultsbol. 1220. Hos Axel Gustavsson i Lyckan och målat 2 soffor, 2 sängar, 1 komod och 2 dragkistor. 14. Varit åt Bultsbol kl. 10 avhört C.Hagman och Telander. 1819. IÅryd hos Carl och spänt ett tak. Varit hemma och målat åt Frans Johansson Krokek ett sockerskrin. Åt Johan Johansson St.Krokek målat en tvättkomod. 21. Varit hos Oskars i Stava på söndagskola kl. 10. 22,27,29,31. I L.Krokek hos P.Pan målat en schiffioer. 23. Varit åt Ödeshögs torg. 2431. 1 St.Krokek hos Frans Johansson målat 5 skänkar, 3 dragkistor, 2 toalettbyråar och 2 schiffionerer till januarimötet. Axplock ur Carl A. Gustavssons kassabok 1890 2 jan Av C.Israelsson Sunneryd för målning av en gravvård (Magnus i Svemb) 1:25 7 ” Av C.Jonsson i Grenna köpt 15 lit.rå linolja 0,31kg. Zerotin 8:53 8 ” Lämnat hemma 1kg. sirup, kanel och lagerbärslöv 0:60 14 ” Av F.W.H.Johansson för målning 12:50 24 ” Köpt en pensel 1:50 Hoffrnans hj ertstyrkande droppar 0:31 1 par renskinnshanskar 3:00 En lampglasborste 0:20 Namnam 0:10 2 Förgätmigej 0:50 28 ” Av Carl Andersson för målning av 6 stolar 1:50 Januari 1891 Varit på samling i Bultsbol kl.10 Olsson Sederborg. Dito hos Axelssons i Hartsbol på bjudning. Hj elpt till vid köråkan från Kulhult med stugan. Varit åt Stava kl.3 på blåbandsmöte varit kaffefest. Regn 4. Varit åt Stava kl. 10 en talare från Linköping 35. Åt Petrus Jonsson målat en byrå. 6.Varit åt Munkeryd hos Johannes Andersson kl. 10 på samling C.och F.Andersson Carlsson Till Johans i Krokek på bjudning 8. Varit åt Stava kl.5 e.m. avhört Bergström. 9. Gjort en transparang åt Bultsbols blåbandsförening. 10. Varit åt Krokek hos Johans på samling kl.5 e.m. 710. Varit med och kört av stugan från Kulhult. 11. Varit åt Frätsabola på f.m. varit åt Stava kl.3 avhört Sävstrand. 1216. IBoeryd Gränna hos August Johansson målat 1 säng, 1 soffa, 2 bord, 7 stolar, 1 komod, 1 bokhylla och ett pipställ mm. 1221. Varit i Sjöberga hos J .A.Nilsson och målat 15 stolar. Hos sömmerskan Sofia i Boeryd femissat om två möbler. 18. Varit åt Kopparp hos Carlssons på söndagsskolföreningens sammanträde kl.2 cm. 22. Varit åt Bultsbohl kl.6 e.m. avhört fröken Nelly Hall. 23. Varit åt Grenna marknad. 2431. 1 St.Krokek hos Frans Johansson målat 6 skänkar, 2 dragkistor, 3 byråer och en schiffioner till februarimötet. I L.Krokek hos August Andersson målat 3 skänkar. Hos Axel Gustavsson i Lyckan målat en skänk och en dragkista till mötet. 2427. Åt Anders Hansson i Skorperyd målat en likkista, en graWård och en liktext efter Inga Maria. WN? Februari 1891 1. Varit ät Stava kl.2 pä bläbandsmöte, Oskar Nilsson 2. Hj elpt till att taga omkull timmer. 3l6.Hos Axel Gustavsson i Lyckan målat 2 sängar,3 komoder,l dragkista och 2 bord.Varit ät Stava kl.5 e.m. avhört Clas Rydberg. Varit ät Bultsbohl kl.5 e.m. avhört dito. Varit ät Ödeshögs Missionshus och avhört dito Rydberg. Varit ät Stava kl.6 e.m. och avhört J .A.F.Norman. Dito kl.10 f.m. Norman. Varit ät Bultsbohl kl. 10 avhört Norman. I Sjöberga kl.3 e.m. pä söndagsskolan,de äldres. 9. Delat ut bamtidningar. 15. Varit hos Johan i St.Krokek kl.2 e.m. pä samling C.Andersson och August i Porsarp. l7. Varit hos Johan i St.Krokek och satt upp 4 rullar tapeter. 22. Varit hos August Anderssons i Stavreberg pä samling kl.2 e.m. C.Andersson,J.Nätt och J .Nilsson. 2328. I St.Krokek hos Frans Johansson målat 2 schiffionerer, 2 toalettbyräar, 2 dragkistor och 4 skänkar till marsmötet. 2628. Hos Axel Gustavsson i Lyckan målat en soffa, l säng, 1 skänk, l dragkista och två bord. .°°.\'.°\.V*:'> Mars 1891 l.Varit i Bultsbohl kl. 10 avhört Gustavsson i Lyckan. Varit ät Stava kl.2 pä samling och bläbandsmöte Oskar Nilsson och Carl Andersson. 4.Varit ät Grenna torg. 56. I Lilla Krokek hos Theodor Damberg strukit en torgvagn, mörkbrun. 8. Varit hos Johan Johansson i St.Krokek kl. 10 på söndagsskola,de äldres. 913. I Boeryd, Grenna hos Jonas Lång och målat ett slagbord, ett rundbord, 7 stolar, en giggkärra och strukit tak m.m. Hos August Johansson dito målat en stol m.m. 1418. Varit i Lilla Krokek hos Amanda Andersson och målat en soffa. 15. Varit ät Sj öberga kl. 10 börjat söndagsskolan, bam. l7. Varit ät Ödeshögs torg. 1825. I St.Krokek hos Frans Johansson och målat 7 klaffbyräer och 3 dragkistor. Varit i Fagerhult hos Bäck målat l säng och fem gungstolar. 1828. I Bodebohl hos Carl Persson målat 2 soffor, en schiffioner, två gungstolar och två bord. Hos Axel Gustavsson i Lyckan målat 2 dragkistor och två skänkar. 21. Varit ät Munkeryd kl. 10 hos Johannes på de äldres söndagsskola, kl.2 allmän samling. 22. Varit hos August Anderssons i Stavreberg kl. 10 på söndagsskola för bam. Varit ät Stava kl.6 e.m. och avhört Palmqvist och Norman. 27.Längfredag. Varit ät Munkeryd kl.2 e.m. pä samling hos Johan Magnussons. 28.Varit ät Gyllinge kl.7 hos Johans pä samling. 29. Varit hos Alfred Axelsson i Hartsbohl pä bjudning. 30. Varit ät Bultsbohl kl. 10 och 6 och avhört Axel Gustavsson i Lyckan, Sergeant Verner, Pastor Ankarberg, Åby och sängföreningen, varit kaffefäst. 3 l. Varit ät Siggeryd hos Frans Samuelsson och målat en Amerikakoffer. Dito hos Carl Bankas. April 1891 5.Varit ät Sunneryd kl. 10 hos Carl Johansson haft söndagsskolan för bama. I Stava kl.2 bläbands möte med läsning, samt hos Johan i St.Krokek pä bjudning. 68. Varit hos Anders Andersson på Klämmestorps ägor satt upp 13 rullar tapeter. 71 1. Hos Johan Nätt målat ett rundbord ät C.Johansson i Gyllinge. lOl l. Varit i Sjöberga hos Johan Nilsson och målat lO smörbyttor, gröna, mm. l2. Varit hos Johan i St.Krokek kl.2 pä samling J .Nätt.Åt Knut Reinhold Johansson målat ett amerikakoffer. 14.Varit ät Ödeshögsmötet. 15. I St.Krokek hos Frans Johansson målat 5 klaffbyräer, 4 dragkistor och 2 skänkar. 19. Varit hos Johan i St.Krokek kl. 10 bamsöndagsskola. Varit ät Stava kl.4 e.m. avhört Pastor Ankarberg, Åby. 20. Varit hos Carl Andersson i L.Krokek strukit bogträn. 21. I Bodebol hos Carl Persson och målat 2 soffor, 2 dragkistor, 6 pinnstolar och en spegel. Hos Carl Hansson målat en säng och en skänk. Hos Johan Carlsson och målat 2 sängar och en stol. Åt Bäck i Fagerhult målat ett rundbord. 22. Varit ät Haddäsen kl.3 avhört en yngling och två flickor. 24. Dito i Bultsbohl kl.6 e.m. 25. Hj elpt till att sätta stenfot till stugan. 26.Varit ät Ödeshögs missionshus kl. 11 f.m. avhört en yngling och två flickor. 282/ 5. Hos Johan Nätt målat l schiffioner, l dragkista och en skänk till maj mötet. Hos Axel Gustavsson Lyckan målat 3 skänkar, 2 dragkistor och en schiffioner.Varit hemma och målat ett rundbord ät Edvard Bank. Maj 1891 Varit ät Stava kl. 10 avhört komminister K.Ankarberg Åby varit missionsauktion. Varit ät Stava kl.ll avhört missionär E.Hedenström. Varit hos Lindens pä söndagsskola kl. 10. Dito bläbandsmöte kl.2 e.m. C.Andersson. 7. Varit ät Stava kl. 10 avhört skollärare Melin, August Bad, Seder, Stenqvist m.fl. 8,9,1 l,l2. I L.Krokek hos Theodor Damberg målat köksspisen samt väglisten pä byggningen. INäteryd hos Johan Bengtsson målat 8 stolar. 9.Varit hos Lidholms i Porsarp målat om spisen. Varit i Sj öberga och strukit 4 smörbyttor. lO. Varit ät Bultsbohl kl. 10 avhört två flickor. 13. I St.Krokek och strukit ett tak hos F.Johansson. Åt Johan Nätt målat fyra stolar. l7. Pingstdagen. Varit ät Stava kl.10 söndagsskolan. 18. Varit ät Bultsbohl kl. 10 avhört Aden från Jönköping och Eriksson från Vadstena. 1930. I St.Krokek hos Frans mälat 6 schiffionerer, 4 dragkistor och 3 skänkar. 2223. Varit ät Jönköping och köpt färg och verktyg, åkt på Om bort och Vesta hem. 2526. Varit i Renemo Åby hos Emil Fransson målat en soffa, l skänk, ett rundbord, 6 stolar, en vattensä med ämbar mm. Satt upp 9 rullar tapeter.summa 7 kronor. Åt Johan från Uppsala målat en hop fönster och dörrar. 2730. Varit i St.Krokek hos Johan Johansson målat en skänk. 29. Hos livgr. J .P.Vetter målat en soffa och två skänkar. WN? Juni 1891 46. Varit hemma målat en gravvärd ät Stina i Svinäsen. 7.Varit ät Stava kl. 10 på söndagsskola. 812. I Glassäs Adelöfs socken hos Petter Johansson målat en liggf] ädervagn,l schiffioner, 2 sängar och ett bord. 1218. Varit i Dockarp hos Carl Johansson målat fönster och dörrar, möbler och trädgårdssoffor mm. satt upp 18 rullar tapeter. l4. Varit ät Stava kl. 10 på söndagsskola. l920,2627,29.Variti Skog hos G.Svärd målat 12 fönster, 9 dörrar, olj emälat farstun,4 sängar, l soffa l dragkista, en gungstol och 6 bord mm. 21. Varit ät Stava kl.2 avhört Smedberg. 22,25.I Amundeby hos J .Carlsson spänt tak och satt uppl4 rullar tapeter. Juli 1891 5 .Varit åt Klöverdala kl.4 avhört Pastor Ankarberg samt en från Böneryd. 67. Varit i Börstabol hos Oskar Johansson målat två lear, spisen och taket samt satt upp 16 rullar tapeter. 8.1 St.Krokek åt Frans i Uckleby målat 6 dragkistor. 9.Varit åt Stava kl.10 avhört Pastor Hagström från Grenna varit missionsauktion. ll. Varit hos Alfred Nilsson St.Krokek satt upp 10 rullar tapter. 12.Varit åt Stava kl.10 på söndagsskola, blåbandsmöte kl.2. l3. Hos C. Viss Kulhult satt upp 6 rullar tapeter. 1424. I Klämmestorp hos Anders Daniel målat fönster och dörrar, en soffa och ett sockerskrin. 1425. Varit hemma emellanåt åt Carl Andersson målat en liggf] ädervagn, brun. 26. Varit åt Stava kl.10 på söndagsskolan.Sedan i Ödeshögs missionshus kl.3 bamfäst och predikan allt av Pastor Ankarberg Åby. 27. I L.Krokek hos Alfred Jonsson målat 3 fönster och 2 dörrar. Varit i Sunneby hos Clas Jern målat l säng och innanfönster. 2931. Varit i Åryd hos Samuel spänt tak, satt upp 11 rullar tapeter, målat en soffa och 6 stolar. Augusti 1891 2.Varit åt Bultsbohl kl.10 och 1 Bamfäst och predikan av Gustavsson,Linköping och Hilda Storm. 38.Varit i Svemb hos Johan Larsson i Södergården målat fönster och dörrar, en säng mm. Hos Gustav i Örberga målat fönster och dörrar. Hos Viktor i Södergården målat en säng och en skänk. Hos skomakare Johansson målat ett bord och en gravvård. Åt Carl Samuelsson i Erlandsgården bättrat på fönster. 5.Varit åt Ödeshögs missionshus kl.6 avhört Hulte°n 8.Dito i Stava kl.7 e.m. 9.Varit åt Stava kl.10 på söndagsskola. Haft bärbjudning, Johan Alfreds, Eva, Alfred, Anna, Tilda och Johan i Hartsbohl, Johan, Imli, Amanda och Hulda i Krokek. lO. Varit åt Angseryd hos Carl Johansson grundat en vagn och en släde. 11.Varit åt Stava missionshus hjelpt till med täckningen. 15.Dito på eftermiddagen hjelpt till att göra fint till festen. l6.Varit åt Stava på e.m. Blåbandsfast 8 musikanter från Jönköping samt Pastor Ankarberg från Åby. 1722. Varit i Uckleby, Västra Tollstad hos Frans Johansson målat 2 schifflonerer, 3 toalett byråer, 2 skänkar och en dragki sta.Mål at ett tröskverk och en vema åt Albin Hedlund Uckleby 21 .Varit åt Egbola hos August grundat dörrar 253/9. Varit i Öj an hos Gustav Jonsson målat om en liggfj ädervagn. Åt August Johansson strukit ett tak. Åt C.O.Nilsson Munkeryd målat 3 stolar, ett ämbar och en kälke. 30. Varit åt Stava kl. 10 på söndagsskola. September 1891 4. Varit åt Lussebo efter sj östen till bakugn. 6. Varit åt Bultsbohl kl.10 avhört Gustavsson i Lyckan. Åt Stava kl.2 blâbandsmöte. 8l4.Varit åt Jönköping hos muraren C.A.Gustavsson målat en säng och 7 stolar mm.Hos Andells strukit tak, satt upp 8 rullar tapeter och målat en diskbänk. Åt Jonsson målat en soffa, ett bord och en diskbänk. Hos Sanders målat en komod allt Klostergatan 27. lO.Avhört Eriksson Jönköping vid Kungsgatan.th åt Sofiakyrkan avhört gudtj änsten. Varit åt Gamla missionshuset kl.4 avhört Svenning Johansson. 1822. Varit i Ödeshög hos Herman Vesterberg strukit fönster och taklister mm. 20. Varit ät Stava kl.10 pä söndagsskola. 2426. Varit hemma och varit hantlangare ät murare Engdal. 27. Varit ät Stava kl.10 avhört Granberg. 281/ 10.Varit hos Frans Johansson mälat 5 schiffionerer, 2 toalettbyräer, 3 skänkar och 8 dragkistor till mötet. Oktober 1891 23. Varit i Egbola hos August mälat förstugdörrar och satt upp 5 rullar tapeter. 4. Varit ät Stava kl.10 pä söndagsskolan. 5,12. I St.Smedstorp hos Oskar mälat fönster. 6,8, 12,17. Varit i Munkeryd hos Johannes Andersson strukit taklister. I Holkaberg hos J .A.Nilsson Sj öberga strukit 5 fönster mm. Varit i Narbäck hos Krans mälat en dragkista och ett halft bord. l3. Varit ät Ödeshögsmötet. l5l9. Varit i Stavreberg hos Johan Alfred Johansson spänt tak och satt upp 9 rullar tapeter, målat spisen och dörrar. 2024. I Uckleby hos Frans Johansson mälat 7 schiffionerer, lO dragkistor, l skänk och 2 skrivbord. 25. Varit ät Bultsbol kllO och 7 Nykterhetsmöte, kaffefest, Jönköpings muskkär. 2627. Åt Svembs sörgärd hos thor strukit tak och satt upp 9 rullar tapeter. 283 1. I St.Krokek hos Emil Johansson målat 6 skänkar. 28.Varit ät Stava kl.4 avhört Andersson från J önköping. 29.Varit ät Stava kl. 12 avhört kyrkoherde Hagström Grenna. November 1891 1. Varit ät Stava kl.2 bläbandsmöte, söndagsskolebamen. 3.Varit hos Pettersson i Svinäsen och kittat om fönstren. 45. I Gyllinge hos Carl Persson satt upp 21 rullar tapeter och strukit ett tak. 6. Varit ät Glasfall hos Johan grundat fönster till ladugården. 79.I St.Krokek hos Alfred Nilsson strukit om kakelugnen mm. 8th ät Munkeryd hos Johan Berg kl.10 pä samling Carl och Frans Andersson och J .A.Nilsson lO. Varit ät Ödeshögs torg. 1112. I Hartsbohl hos Frans Danielsson spänt tak och satt upp 6 rullar tapeter. l3. Varit ät husförhöret i Siggeryd av Pastor S.Snellman.kl. lO. Varit ät Tellekullen på auktion efter August Jonsson. l4l6. I Stavreberg hos Johan Alfred spänt i köket och förstugan, satt upp 2 rullar tapeter. l5. Varit ät Sj öberga kl.10 pä bamsöndagsskola, ensam. 1721. Varit i Siggeryd hos livgr. Ax målat en soffa, ett skåp, en klocka, ett bord, 6 stolar och bättrat andra möbler. 20. Varit ät Stava kl.10 avhört Lundmark varit missionsauktion. I St.Krokek hos Emil Johansson mälat 2 schiffionerer, 2 byråer, l skänk och 3 dragkistor till decembermötet. Hos Axel i Lyckan målat en soffa, l säng, en dragkista och ett bord. 22. Varit till Lindens kl.10 pä söndagsskola. J .Nätt. 2327. I Uckleby hos Frans Johansson mälat 3 soffor, 2 sängar, lschiffioner, 2 skänkar, 2 dragkistor, 2 bord och en komod. Hos Thelander strukit tak och satt upp 9 rullar tapeter. 29. Varit ät Sjöberga kl.10 pä söndagsskola. Varit ät St.Krokek hos Johan Johansson på samling kl.l December 1891 35. I Bankaby hos Johan Andersson spänt och strukit tak, satt upp 22 rullar tapeter, målat ett spisbräde mm.. 7l4. Varit i Sjöberga hos J .A.Nilsson målat en släde, en diskbänk samt köksspisen.I Holkaberg hos Gustaf Pettersson målat ett skåp, en dragkista, l säng, 1 bord, en byrå och 6 stolar. 9.Varit åt Ödeshög på beväringsmönstring kl. 11 Kapten A. Forsbäck. l3. Varit hos Johan i Stava kl. 10 på söndagsskola. Åt Sjöberga kl.l på bibelsamtal l520. I Uckleby hos Frans Johansson målat 2 inperalsängar, 2 skänkar, l schifñoner, l soffa och 2 komoder. Åt Johan Larsson 1 skåp, l skänk, l bord, ,en blomsterpall. Hos Tollander strukit ett tak och satt upp 10 rullar tapeter i köket. 22. Varit åt Ödeshögs torg. Hemma emellanåt och målat en gungstol åt Frans Palm. 25. J uldag. Varit åt Bultsbohl kl.6 avhört Gustavsson i Lyckan. 26. Varit åt Haddåsen kl.6 avhört Hagman. 27. Varit till Kleins kl. 10 på söndagsskola, bibelsamtal. 29. Varit åt Ödeshögs torg. 3 l. Varit hos Jonas Hansson i Öjan satt upp 9 rullar tapeter. Varit åt Stava kl.4 på söndagsskolfästen avhört Wigoff samt Lundqvist. Axplock ur kassaboken 1891 3 jan Biljetti Stava till årsfästen 0,15 18 ” Av Andreas i Krokek köpt en bok Evangeli Hemlighet 0,08 5 ” Av Petrus Jonsson för målning 4,00 16” Av Jonas Lång för målning 0,l5 ” Av sömmerskan Sofia 0,75 24 ” Av farmor fått till skänks 1,00 23 ” I Grenna på marknaden En korg 0,65 2 alnar foder till överrocken l,50 En bandros 0,40 3 hg pimpsten 0,25 En bok Herren av Davids stam 1,50 29 ” Av C.0.Nilsson köpt en kanna fotogen 0,40 Lemnat hemma en lampveke 0,05 3feb Av C.0:Nilsson köpt 5 kg krita 0,33 Från Ödeshög köpt 2 hg Terra 0,20 4 alnar blustyg a7 30 öre 1,20 Av Axel i Lyckan för målning 7,00 Av Fr.Samuelsson i Siggeryd för målning av ett Amerikakoffert åt Jenny Leontina 0,35 9 ” Lemnat hemma till 1/2 stop sirup och 5 öre jäst 0,45 10” Av Frans Johansson Krokek målning 41,50 24” Av Carl Salomonsson Klärnmestorp målning av soldattorpet 7,00 4mars I Grenna köpt 2 penslar 3,00 6 hg kopalfemissa 2,40 6 ” Till Maria och Tekla för arbete 0,20 Av Thedor Damberg för vagnsmålning 1,00 15” Av Farman Karlsson Bodebol för målning 5,00 17” Av C.0.Nilsson köpt 1/2 kg kimrök 0,30 25” Av Bäck vid Fagerhult för målning 7,75 28” Av Carl Hansson Bodebol för målning av ett bord 3,00 30” Av Bultsbohls bläbandsförening för transparang 0,75 Av Carl Johansson Fellan ränta på skuldsedel 20kr 5% 1,00 4april Av Carl 0.Nilsson i Munkeryd köpt 17 liter rä linolja 9,35 4 kg kopalfernissa 8,00 25 kg krita 1,62 4 hg kimrök 0,25 1,87 28” Till Maria arbetslön 0,22 1maj Av Carl Tallberg Munkeryd köpt 1 par resärskor 9,00 7” Av F.Johansson Uckleby för målning 18,00 Av Axel i Lyckan ” 20,00 Av J .A.Nilsson Sjöberga ” 0,85 8” Av C.0.Nilsson köpt mälarmaterial 14,07 23” Köpt i Jönköping 11 st penslar 13,50 29” Av Johan Johansson i Krokek 1,50 Januari 1892 1.Varit ät Stava kl.6 f.m. och 2 e.m. avhört Lundqvist, Wigoff och Gustavsson i Lyckan. 3. Varit ät Frätsabola och hälsat på farbrors. 49. IMörstorp, Grenna hos Gustav Sundblad och målat 2 sängar, 1 soffa, 1 skänk, 3 bord och 3 stolar. Varit i Kaxtorp hos Alfred Sundblad målat två sängar och ett bord. 10. Varit hos Johan Magnusson i Munkeryd kl. 1/2 6 e.m. på samling.Varit hos Johan Alfreds f.m. på bjudning. Varit i Kulhult hos Viss (Pang) och spänt väggar och satt upp 7 rullar tapeter. Varit ät Stava kl.5 em.avhört Eriksson från Vadstena. 1223. Varit hos Axel Gustavsson i Lyckan målat 4 skänkar och 3 dragkistor samt ett bord med skåp. Åt Emil Johansson St.Krokek målat 2 schifñonerer och 3 dragkistor. 16. Varit hos Johan Nätts kl.5 på samling. 1621.Hos Augustas i Stavreberg målat en gravvärd, en likkista och en liktext efter August död den 13 17. Varit ät Porsarp kl.5 på samling J .A.Nilsson. 22. Varit med på August Anderssons begravning. Åkt med Johan i Krokek. 23. Varit ät Sj öberga kl. 1/2 6 på samling. 24. Varit ät Bultsbohl kl. 10 avhört Gustavsson i Lyckan.Sedan hos Edvard Axelsson i Hartsbohl på bjudning. 2529. IUckleby hos Frans Johansson och målat 3 schifñonerer,1 imperalsäng, 3 skänkar, 1 dragkista och 2 rundbord. 26. Varit ät Ödeshögs missionshus kl.4 e.m. och avhört Thelander och Pastor Nylund från Ask..... 29. Varit ät Stava kl.5 avhört Thelander och Lundmark. 31. Varit med Edvard i Hartsbohl ät St.Krokek och firat Johans födelsedag. Februari 1892 16. Åt Axel Gustavsson i Lyckan målat 2 sängar. Dito ät Tova Emli i Klämmestorp målat en liten dragkista. 7. Varit ät Bultsbohl kl. 10 avhört Gustavsson i Lyckan.Hos Andreas Jonsson på bjudning i e.m. 820. Åt Emil Johansson St.Krokek mälat 5 schifñonerer, 3 skänkar och 2 dragkistor till marsmötet. Åt Johan Johansson i Börstabol gjort en gratulation till Rikard i Sutarp. 13. Varit i Fogeryd hos August grundat en släde.Varit ät Stava kl.5 avhört Brink och Gustavsson i Lyckan. 14.Dito i Stava kl.avhört desamma. 1520. Åt Axel i Lyckan målat 2 sängar. 2227.Varit i Uckleby hos Frans Johansson målat 4 schifñonerer, 1 inperalsäng, 3 skänkar och 2 dragkistor.Åt Anders Hedlund målat en säng, pallar mm. 29. Varit åt Hartsbohl hos Alfred Axelsson och grundat en skrynna. Varit åt Stava kl.4 e.m. avhört A.G.Lindqvist. Här avslutas tyvärr målaremästare Karl August Gustavsson dagboksanteckningar, tiden räckte kanske inte till längre. Karl August var född 1868 i Stavreberg, äldst i en syskonskara på fem bam. Han gifte sig 1902 med Edla Palm från Porsarp och bosatte sig så småningom i Bj örkenäs Hartsbol. De fick sex barn och när sonen Verner föddes 1914 dog Edla i barnsäng. Några av barnen växte delvis upp hos släktingar och vänner, men de andra fostrade Karl August upp ensam. =Kalle Målam= som han kallades i bygden fick ett långt yrkesliv och var verksam ända in på 1940 talet med sin färgkorg och sina penslar. Avskriften är gjord direkt efter dagboken, därav den något annorlunda stavningen.