Karl August Gustavssons dagbok 1888-1892

Karl August Gustavssons dagbok från åren 1888-1892, boende i Björkeberg Hartsbol. Nedtecknad av Yngve Karlsson.

PDF: Karl August Gustavssons dagbok 1888-1892

Personer:
Karl August Gustavsson (Född: 1868)

Socken: Ödeshög

Period: 1800-tal

Kategori: Personberättelser

Källa: Yngve Karlsson

906