Ett fynd från den äldre stenåldern i Östergötland (Åby Fyrbondegård)

Accnr. 33

PDF: Fynd från den äldre stenåldern

Socken: Stora Åby

Period: Forntid

Kategori: Fornlämningar

Taggar: Åby Fyrbondegård

Källa: Artikel av T.J Arne i Ymer 25:e årg.

348